Ankara İş Mahkemesi Avukatı

iş mahkemesi avukatı ankara

Ankara iş mahkemesi avukatı olarak, iş davalarının açılması ve takip edilmesi işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. İş hukuku, hukukun geniş ve  kapsamlı bir dalıdır. İlgili kanun ve mevzuatlara hakim olmadan bu davaların takip edilmesi halinde, hak kayıpları ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu sebeple iş davalarının alanında deneyim sahibi avukatlar tarafından takip edilmesi her zaman daha sağlıklı sonuç verecektir. Ülkemizde en sık görülen dava türlerinden biri olması sebebi ile iş davalarına bakan mahkeme ve avukat sayısı da her geçen gün daha da artmaktadır. Yazımızda konu hakkında merak edilen soruları cevaplayarak, özellikle de işçiler açısından büyük öneme sahip olan bu kavramı açıklamaya çalışacağız.

İş Mahkemelerinde Hangi Davalar Görülür?

İş mahkemelerinde; kıdem ve ihbar tazminatı davası, ücret alacaklarına ilişkin davalar, işe iade davası, hizmet tespit davası ve iş kazası davaları gibi iş hukukuna ilişkin dava türleri görülmektedir. İş mahkemesinin bulunmadığı yargı çevrelerinde ise bu davalara, asliye hukuk mahkemeleri bakmakla görevlidir. Özel görevli mahkeme olması sebebi ile iş mahkemeleri diğer dava türlerine bakamaz. 

İş davalarında yetkili mahkemeler ise yapılan işin gerçekleştiği yer ya da davalı işverenin bulunduğu yerleşim yeri mahkemeleridir. Ankara iş mahkemesi avukatı hizmeti sunan büromuz, başta merkez ilçeler olmak üzere Ankara genelindeki bütün iş davalarının takibini sağlamaktadır.  

Ankara İş Mahkemesi Avukatı Ne İş Yapar?

İş hukuku avukatı, iş davalarında uzmanlığa sahip olan ve hem işveren hem de işçinin vekilliğini yürüten avukatlardır. Bu iki taraf arasında meydana gelen hukuki ihtilafların çözümünde, önemli bir rol oynamaktadır. Müvekkilinin en lehine olan sonucu elde etmek amacı ile mesleki tecrübe ve bilgilerini kullanarak; davanın başından sonuna kadar süreci takip eder. Bu süreçte en etkili ve hızlı çözüm yollarını izleyerek, zamandan da tasarruf edilmesini sağlar. 

İş ve işçi avukatı bu doğrultuda; iş sözleşmelerinin hazırlanması, farklı iş davalarının açılması ve takibi, dava sonucunda alınan kararların icraya konulması, ihtarname çekilmesi ve hukuki danışmanlık gibi konularda hizmet sunar. Bu hizmet kapsamında iş avukatının görevi; vekillik hizmeti sunduğu müvekkilin hak kaybı yaşamasını engellenmek, dosyanın bütünü açısından yapılması gereken iş ve işlemlerin takibini sağlamak ve en nihayetinde de davayı müvekkili lehine olacak şekilde sonuçlandırmaktır. 

İş Mahkemesi Avukatları Hangi Davaları Takip Eder? 

Günümüzde mahkemelerde görülen davaların önemli bir kısmı iş davalarıdır. Çoğu kişi iş hayatında birtakım problemler ile karşı karşıya kalmakta; ücretlerin ödenmemesi veyahut keyfi işten çıkarmalar gibi haksızlıklara maruz kalmaktadır. Haklarını yeterli seviyede bilmeyen çalışanlar ise maalesef yapılan haksızlıklar karşısında sessiz kalmaktadır. İş hayatında meydana gelebilecek bu tarz problemlerin çözümü ise bir Ankara iş mahkemesi avukatı tarafından oldukça kolay şekilde çözüme ulaştırılabilmektedir.  

İş hukuku avukatı Ankara hizmeti veren büromuz; keyfi işten çıkarmalar nedeniyle mağduriyet yaşayan işçilere hukuki danışma desteği sunmaktadır. Bu doğrultuda: 

  • Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı davası 
  • Fazla mesai, UBGT, yıllık izin ve hafta tatili gibi ücret alacakları davası 
  • İşe iade davası 
  • Hizmet tespit davaları 
  • İş kazası kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası 

Başta olmak üzere işçiler açısından son derece büyük öneme davaların takibini sağlamakta, Ankara iş ve işçi avukatı olarak hukuki danışma ve vekillik hizmeti sunmaktayız. Davanın tüm aşamaları boyunca müvekkillerimiz ile sağlam bir iletişim kurmaya özen göstererek; hukuki ihtilafın çözümüne yönelik hızlı ve etkili hukuki çözümler üretmekteyiz. 

İş Mahkemesi Davası Nasıl ve Nerede Açılır?

Bir davanın hangi mahkemede görüleceği, görevle ilişkilidir. Kanun ile davalara, hangi mahkemelerin bakmakla görevli olduğu düzenlenmiştir. Buna göre iş davaları, iş mahkemelerinde görülür. Eğer yargı çevresinde iş mahkemesi bulunmuyor ise asliye hukuk mahkemesi, iş davalarına bakmakla görevlidir. Büromuz, Ankara avukat ve danışmanlık hizmeti sunmakta olup; Ankara’da açılan iş davalarının takibini sağlamaktadır.  

Görevli mahkeme belirlendikten sonra, yetkili mahkemenin hangisi olduğunu bulmak gerekir. Bir davanın nerede açılması gerektiği, yetki ile belirlenir. İş mahkemelerinde açılan davalarda yetkili mahkeme, davalı işverenin dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesidir. Birden fazla davalı bulunuyor ise bu davalılardan birinin yerleşim yerinde dava açılabilir. Ayrıca, işin yapıldığı yer mahkemesi de yetkilidir.   

Açıklanan bu sebepler nedeni ile işten çıkarılan işçiler, açacakları kıdem tazminatı davası ya da işe iade davasını görevli ve yetkili mahkemede açmalıdır. İş davaları ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız, Ankara iş mahkemesi avukatı için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.  

Ankara İş Mahkemeleri Adresi Nerede?  

Ankara’da mahkemeler, birçok farklı adliyeye dağılmıştır. Ankara Adliyesi denildiği zaman çoğu kişinin aklına, Sıhhiye’deki Ankara Adalet Sarayı gelir. Ancak, mahkemelerin yoğunluğu ve sayısı sebebiyle bu bina artık yeterli gelmemektedir. Bu nedenle farklı mahkemeler, Ankara’nın birçok bölgesine taşınmıştır.  

Birçok işçi ve işçi avukatının ihtiyaç duyduğu Ankara iş mahkemeleri, 2 No’lu Balgat Ek Hizmet Binasında bulunmaktadır. Ankara’da şuan 66 adet iş mahkemesi bulunmaktadır. 

Ankara İş Mahkemeleri Adres: Cevizlide Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:45 Çankaya/Ankara  

Ankara Arabulucuk Bürosu Adresi 

İşçi alacakları davası için zorunlu arabuluculuk şartı bulunmaktadır. Yani, kıdem tazminatı veya ücret alacağı gibi haklar için dava açılacak ise ilk olarak arabuluculuk yoluna gidilmelidir. Aksi halde dava usulden reddedilir.  

İş davaları için Ankara Arabulucuk Bürosu, iş mahkemelerinin de bulunduğu Balgat 2 Numaralı Ek Hizmet Binasındadır.  

Arabuluculuk da tıpkı dava açmak gibi hukuki bir süreçtir. Bu nedenle iş hukuku alanında uzman bir işçi avukatı ile sürecin takip edilmesi, daha sağlıklı bir yol olmaktadır. Arabulucu, avukat sıfatıyla hareket etmez. Tarafların anlaşması için bağımsız ve tarafsız olarak bulunur. Dolayısıyla işçinin tazminatlarını hesaplama gibi bir görevi yoktur. Bu nedenle, hak kaybına uğramamak adına alanında uzman bir iş avukatıyla hareket edilmelidir. Eğer işten çıkartıldıysanız, daha detaylı bilgi almak amacıyla iş mahkemesi avukatı Ankara için bizi arayabilirsiniz.

Ankara İş Mahkemeleri Telefon Numarası  

Ankara iş mahkemeleri telefon ile ulaşıldığında dosya içeriği hakkında bilgi vermese de duruşma tarihi gibi kısıtlı konularda bilgi verebilmektedir. Davanızın görüldüğü mahkeme kalemine bağlamak için (0312) 204 45 00 numaralı santrali arayabilirsiniz.  

İş Mahkemesi Davaları Ne Kadar Sürer?  

İş davalarında net bir süre verilemese de işçi alacakları davaları yaklaşık 1 ila 1,5 sene arası sürmektedir. Tarafların dosyayı takip edişi ya da mahkemenin iş yoğunluğu gibi faktörler, bu süreyi kısaltıp uzatabilmektedir. Ayrıca dava türü de önemli bir faktördür. İşçi alacakları davaları 1 sene gibi bir süre içerisinde karara çıkıyorsa da hizmet tespit davaları ve iş kazası davaları çok daha uzun süreler alabilmektedir.  

İşe iade davaları ise 4 ila 6 ay gibi kısa süreler içerisinde sonuçlanabilmektedir. İş hukuku alanında uzman bir işçi ve iş avukatı ile dosya takip edildiği takdirde bu süre önemli ölçüde kısalmaktadır. İş davaları sürecine hakim Ankara iş hukuku avukatı ve danışmanlık bürosu olarak, sürenin uzamaması için gereken özeni göstermekteyiz.  

Ankara İş Mahkemesi Avukatı Vekalet Ücreti Ne Kadar?  

İş mahkemesi avukatı Ankara hizmeti sunan büromuzda, avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak şartı ile dava konusu olaya ve yargılama aşamasında meydana gelebilecek hususlar değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, uygun olacak şekilde vekalet ücreti belirlenmektedir. En hızlı şekilde, en etkili sonucu elde etmeyi amaçlayan büromuz, iş ve işçi avukatı olarak uzun yıllardır iş davaları alanında çalışmaktadır.  

İş Mahkemeleri Dava Harcı Ne Kadar?  

İş mahkemesi dava harcı, dava değeri ile orantılı olarak değişmektedir. Davaya esas miktarın yükselmesi ile dava harcı da artmaktadır. Ayrıca; bilirkişi ücreti, tanık sayısı, tebligat gideri gibi gider avansları da alınmaktadır. Detaylı harç hesaplaması için ilgili mevzuat ve harçlar kanunu incelenmeli ya da bir Ankara iş avukatı ile görüşülmelidir. 

İş Mahkemesi Avukatının Önemi Nedir?  

İş Kanunu ile işçi ve işverenlerin birbirlerine karşı hakları ve yükümlülükleri düzenlenmektedir. Kamu faydası dikkate alındığında, maddi açıdan işverene nazaran daha güçsüz bir pozisyonda bulunan işçinin koruma altına alınması gerekmektedir. Duyulan bu ihtiyaç nedeni ile Kanun’da işçi lehine olan düzenlemelerin daha fayla yer kapladığını görmekteyiz. Kanun; ücretin miktarı ve ödenme şekline, çalışma saatlerine ve iş sözleşmesi feshedilirken izlenmesi gereken usullere değin birçok düzenlemeye giderek her iki tarafı da koruma altına almaktadır. 

İş Kanunu’nun bu kadar detaylı ve ince düzenlemelere sahip olması nedeniyle, bu hukuk dalında uzmanlaşmak da bir o kadar zor bir süreçtir. Ankara iş mahkemesi avukatı önemi de tam olarak bu noktada karşımıza çıkmaktadır. İş Hukuku’nda tecrübe edinen iş ve işçi avukatı, hukuki bilgisi ve mesleki tecrübesi ile işçilere hukuki anlamda rehberlik etmektedir. Avukat, müvekkilinin haklarına ulaşabilmesi için profesyonel hukuki destek sunarak vekillik görevini yürütmektedir. 

İş yerine yıllarca emek veren işçilerin maalesef çoğu durumda haklarına ulaşamaması ile karşı karşıya kalmaktayız. İş akdi feshedilen işçi; başta kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı veya işe iade davası gibi birçok hakka sahip olsa da bu haklarını bilmemektedir. Çoğu zamanda yapılan haksızlıklara karşı sessiz kalmakta ve dava yolunun yıpratıcı bir süreç olduğunu düşünerek, hukuki yollara başvurmamaktadır. Bakıldığında ise bu tarz sorunların oldukça kolay çözümleri bulunmaktadır. Ankara en iyi iş mahkemesi avukatları ile işçilik haklarınıza ulaşmanız son derece basittir. Eğer siz de haksız şekilde işten çıkartıldı iseniz Ankara iş hukuku avukatı için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Ankara İş Mahkemesi Avukatı Nereden Bulabilirim? 

Gelişen iş hayatı ve hızla artmakta olan nüfusu sebebi ile Ankara, iş hukuku davalarının en sık görüldüğü şehirlerimizdendir. Nüfusun ve görülen iş davalarının fazlalılığı nedeni ile şu an Ankara’da 60’tan fazla iş mahkemesi yer almaktadır. İş mahkemelerinin sayısı dahi bu hukuk alanında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların ne kadar çok olduğunu bize göstermektedir. Haklarından mahrum kalan işçiler, problemlerinin çözümü için Ankara iş avukatı arayışına girmektedir. 

Av. Anıl AKALIN Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, başta iş hukuku olmak üzere; gayrimenkul ve kira hukuku, aile ve miras hukuku, icra ve iflas hukuku gibi hukukun birçok dalında Ankara avukat hizmeti sunmaktayız. Büromuz iş davalarını oldukça yoğun bir şekilde takip etmektedir. Ankara iş mahkemesi avukatı iletişim için ofisimizi arayabilirsiniz. 

Ankara İş Mahkemeleri Avukatı Danışma 

İş hukuku alanında deneyim sahibi olan Ankara iş mahkemesi avukatları kadromuz, iş davalarının çözüme ulaştırılması amacı ile hukuki danışma ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Arabuluculuk yolundan, davanın sonuçlandırılmasına kadar müvekkillerimize hukuki rehberlik ediyoruz. Deneyimli işçi avukatlarından oluşan ekibimiz ile davanın her aşamasında müvekkillerimiz ile iletişim içinde kalıyoruz. Eğer siz de en iyi iş avukatları ile çalışmak istiyorsanız, Ankara iş mahkemeleri avukatı danışma için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ankara İş Mahkemesi Avukatı Tavsiye  

Çalışma hayatının her gün daha da büyümesi ile birlikte, işçilerin sayısı da sürekli olarak artmaktadır. Bunun sonucunda ise iş hayatında yaşanan problem sayısı da artmakta; dolayısı ile işçi avukatı ihtiyacıda artış göstermektedir. Bütün işveren ve işçiler, hukuki sorunlarının çözümü için en iyi iş hukuku avukatları ile çalışmak ister. Bu sebeple günümüzde Ankara iş mahkemesi avukatı tavsiye arayan kişi sayısı da artmaktadır. 

Ankara’da iş hukuku alanında bir çok avukat hizmet sunmaktadır. Bu avukatlar; iş sözleşmelerinin hazırlanması, davaların açılması ve takibi gibi hususlarda müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır. Siz de iş mahkemesi avukatlarına ihtiyaç duyuyor iseniz farklı kriterleri dikkate alarak tercihinizi gerçekleştirebilir; Ankara’da hizmet sunan birçok avukattan danışma desteği alabilirsiniz. Geniş ve detaylı bir hukuk dalı olması sebebi ile iş mahkemeleri avukatı tavsiye ile süreci takip etmeniz, en olumlu sonuca ulaşmanızı sağlayacaktır. 

Avukata Soru Sor  

İşçi avukatlarına sadece yargılama sırasında ihtiyaç duyulmamaktadır. Dava açılmadan önce uzman bir iş avıkatından danışma hizmeti almanız halinde, çoğu probleminiz daha ortaya çıkmadan çözüme kavuşabilecektir. Biz de Ankara iş davaları avukatı olarak, bu amaçla müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. Avukata soru sor hizmetimiz sayesinde, web sitemizde bulunan iletişim formlarını kullanarak sorularınızı bize iletebilirsiniz.  

Ankara İş Mahkemesi Avukatı Telefon Numaraları 

Çalışma hayatında haksızlıklar ile karşı karşıya kalan birçok kişi, sorunlarını çözmesi için işçi avukatı aramaktadır. Ankara iş mahkemesi avukatı telefon numaraları listesi ile siz de iş hukuku alanında uzman avukatlara ulaşabilirsiniz. Deneyim sahibi bir işçi avukatı ile görüşmek, haklarınıza ulaşmanız için en etkili çözüm olacaktır. Avukat ile görüşmeniz durumunda; sahip olduğunuz hakları, izlenecek yolları ve dava sürecinin nasıl işleyeceği gibi birçok sorunuz cevaba kavuşacaktır. 

Sık Sorulan Sorular 

Bu konu hakkında en sık sorulan sorular ve cevapları aşağıda yer almaktadır.

İş Mahkemeleri Ankara’da Nerde? 

İş mahkemeleri, Cevizlide Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:45 Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır. 

İş Mahkemelerinde Avukat Tutmak Zorunlu Mu? 

Bazı istisnalar haricinde mahkemelerde avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraflar kendilerini temsil edebilir. İş mahkemeleri de avukatsız şekilde takip edilebilir. Ancak belirtmemizde fayda var ki; hak kayıpları ile karşı karşıya kalmamak için davanızı Ankara’nın en iyi iş avukatları ile takip etmeniz faydalı olacaktır. 

İş Mahkemesi Avukatları Davadan Yüzde Kaç Alır? 

İş mahkemelerinde görülen davalarda, avukatlık ücreti genel olarak yüzdelik olarak belirlenir. Asgari ücret tarifesinin altında kalmamak şartı ile taraflar serbestçe miktarı belirleyebilir. Dava türü ve zorluğuna göre bu ücret değişmektedir. 

En İyi İş Mahkemesi Avukatı Nasıl Bulunur?  

İş davalarını takip eden avukatın, iş hukuku dalında tecrübe sahibi olması gerekmektedir. Bu davalar oldukça detaylı ve dikkatli şekilde takip edilmelidir. Avukatın tecrübesi ile birlikte davanın süreci kısalmakta ve en olumlu sonuca ulaşılmaktadır. Ankara’nın en iyi iş mahkemesi avukatı bulmak için internetten arama yapabilir; avukatın referanslarına ve mesleki tecrübesine bakarak karar verebilirsiniz. 

İşçi Avukatları Davayı Ücretsiz Takip Eder Mi?  

Avukatlık Kanunu’nca, avukatların ücretsiz şekilde veya ücret tarifesinde belirtilen asgari miktarın altında davayı takip etmesi yasaktır. Bu sebeple işçi avukatları da davaları ücretsiz takip edemez. 

Haber Bültenimize e-Posta ile
Kayıt Olun

Geri
Bizi Arayın
WhatsApp
E-Posta