Avukat Anıl Akalın Blog

kıdem tazminatı 2023

Kıdem Tazminatı | Şartları, Hesaplama ve Bilinmesi Gerekenler

Kıdem tazminatı: Bir iş yerinde, en az 1 sene boyunca çalışan işçinin; haklı bir sebep olmaksızın işten çıkartılması veya haklı bir nedenle kendisinin istifa etmesi durumunda hak kazandığı bir tazminat türüdür.  İşçinin çalışma yaptığı her seneye karşılık, bir brüt ücreti tutarında ödeme yapılmaktadır. Kanuni açıdan ödenmesi zorunludur.
Read more
kıdem tazminatı tavanı 2024

2024 Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar Oldu? 

Kıdem tazminatı tavanı, memur maaşlarına yapılan zammın belli olmasıyla birlikte açıklanmıştır. Buna göre, kıdem tazminatı tavanı 2024 yılının ilk yarısı için 35 bin 057 TL olarak açıklanmıştır. Bu tutar, 2023 yılının ikinci yarısında uygulanan 23 bin 489 TL’lik tazminat tavanından yaklaşık %50 oranında daha yüksektir. 
Read more
ihbar tazminatı

İhbar Tazminatı | Nasıl Hesaplanır, Nasıl Alınır? 

İhbar tazminatı, bildirim sürelerine uymadan ve haklı bir neden olmaksızın belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden tarafın; diğer tarafa ödemesi gereken bir tazminat türüdür.  İş sözleşmesini sonlandırmak isteyen taraf, yasal bildirim sürelerine riayet etmelidir. Aksi takdirde, bildirim sürelerine uygun davranılmadığı için usulsüz fesih gerçekleşir.
Read more
kıdem tazminatı tavanı 2023

Kıdem Tazminatı Tavanı 2023 

Kıdem tazminatı tavanı, işçilere ödenen kıdem tazminatı miktarının üst sınırını belirleyen bir kavramdır. Tavan tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir ve her yıl yeniden, iki dönem halinde açıklanır. Kıdem tazminatı tavanı 2023 yılı için 23.489,83 TL olarak belirlenmiştir.
Read more
iş hukuku

İş Hukuku |Özellikleri ve Hakim Olan İlkeler 

İş hukuku, işverenle işçi arasındaki hukuki ilişkiyi belirleyen bir hukuk dalıdır. Temel amacı, işçilerin ve işverenlerin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. İş sözleşmesi, iş güvencesi, ücret, çalışma süresi, izin, kıdem ve ihbar tazminatı, iş sağlığı ve güvenliği, sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt gibi konuları kapsar.  
Read more

Haber Bültenimize e-Posta ile
Kayıt Olun

Geri
Bizi Arayın
WhatsApp
E-Posta