Avukat Anıl Akalın Blog

kıdem tazminatı 2023

Kıdem Tazminatı | Şartları, Hesaplama ve Bilinmesi Gerekenler

Kıdem tazminatı: Bir iş yerinde, en az 1 sene boyunca çalışan işçinin; haklı bir sebep olmaksızın işten çıkartılması veya haklı bir nedenle kendisinin istifa etmesi durumunda hak kazandığı bir tazminat türüdür.  İşçinin çalışma yaptığı her seneye karşılık, bir brüt ücreti tutarında ödeme yapılmaktadır. Kanuni açıdan ödenmesi zorunludur.
Read more
araç değer kaybı

Araç Değer Kaybı Nedir Nasıl Alınır? 

Trafik kazası sonucunda, hasara uğrayan aracın onarılması ve parçalarının değişmesi sebebiyle ikinci el fiyatının düşmesine araç değer kaybı denir.  Araç tamir edilirken orijinal parçalar kullanılarak eski haline gelmiş olsa dahi araçtaki bu hasar kayıtlara geçer. Bunun sonucunda ise tamir edilen araç 2. el piyasa değerini kaybeder.
Read more
işçinin haklı fesih sebepleri

İşçinin Haklı Fesih Sebepleri Nelerdir? 

Günümüzde çalışanların iş yerlerinde karşılaştığı pek çok sorun bulunmaktadır. İşçinin haklı fesih sebepleri, çalışanların iş sözleşmesini feshetmeleri için yasal dayanak sağlar. İşçiler, sahip oldukları hakları bilmeli ve işyerinde yaşadıkları olumsuz uygulamalar karşısında haklarını korumalıdır. 
Read more
haksız fesih

Haksız Fesih | Nedir, Sonuçları Nelerdir? 

Haksız fesih, iş sözleşmesinin yasal olarak öngörülmüş sebeplere dayanılmadan ve haklı bir fesih nedeni olmaksızın sona erdirilmesidir.  Haklı fesih nedenleri, İş Kanunu’n 24. ve 25. Maddelerinde düzenlenmiştir. Bu iki madde ile hem işçinin hem de işverenin, hangi hallerde derhal fesih yetkisini kullanabileceği hüküm altına alınmıştır. Kanunda yer verilen sebepler haricinde, keyfi olarak işten çıkarılma durumunda haksız fesihten bahsedilecektir.
Read more
ücretsiz izin

Ücretsiz İzin | Nedir, Nasıl ve Kaç Gün Kullanılır? 

Ücretsiz izin, işçi ve işverenin anlaşması halinde iş sözleşmesinin belli bir süre boyunca askıya alınmasıdır. İş sözleşmesi bu süre boyunca askıda beklediği için tarafların sözleşme nedeni ile birbirlerine karşı olan yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Yani, izin süresi boyunca işçinin iş görme borcu; işverenin ise ücret ödeme borcu bulunmamaktadır. 
Read more
ibraname - ibra sözleşmesi

İbraname (İbra Sözleşmesi) | Nedir? Şartları Nelerdir? 

İbra sözleşmesi veya diğer adıyla ibraname: İş akdinin sona ermesinden sonra düzenlenen ve işçinin, işverenden tüm alacaklarını aldığını gösteren belgedir. İşçinin, iş sözleşmesinden doğan tüm haklarına ulaştığını ve artık borç ilişkisinin kalmadığına dair imzalattırılır.   Yazılı olarak düzenlendikten sonra işçi tarafından imzalanır ve işverene teslim edilir. Kanunda sayılan şartları taşıması halinde hüküm doğurur. Hem işveren hem de işçi açısından geçerli ve bağlayıcıdır. Genelde borç ilişkisinin en son aşamasında, borç ödendikten sonra hazırlanmaktadır.
Read more
ankara işçi avukatı

Ankara İşçi Avukatı 

İşçi davaları avukatları, çalışanların haklarının korunmasında büyük bir role sahiptir. Çalışma hayatında birçok işçi haksızlıklarla karşılaşmaktadır. Haksız şekilde işten çıkarılmak, tazminatların ödenmemesi, ücret alacaklarının eksik yatırılması veya izinlerin kullandırılmaması buna örnektir. Böyle bir haksızlık karşısında yapılması gereken şey ise Ankara işçi avukatı ile yasal süreci başlatmaktır. 
Read more

Haber Bültenimize e-Posta ile Kayıt Olun