Ay: Kasım 2023

kıdem tazminatı tavanı 2023

Kıdem Tazminatı Tavanı 2023 

Kıdem tazminatı tavanı, işçilere ödenen kıdem tazminatı miktarının üst sınırını belirleyen bir kavramdır. Tavan tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir ve her yıl yeniden, iki dönem halinde açıklanır. Kıdem tazminatı tavanı 2023 yılı için 23.489,83 TL olarak belirlenmiştir.
Read more
iş hukuku

İş Hukuku |Özellikleri ve Hakim Olan İlkeler 

İş hukuku, işverenle işçi arasındaki hukuki ilişkiyi belirleyen bir hukuk dalıdır. Temel amacı, işçilerin ve işverenlerin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. İş sözleşmesi, iş güvencesi, ücret, çalışma süresi, izin, kıdem ve ihbar tazminatı, iş sağlığı ve güvenliği, sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt gibi konuları kapsar.  
Read more

Haber Bültenimize e-Posta ile
Kayıt Olun

Geri
Bizi Arayın
WhatsApp
E-Posta