Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Tahliye davası, kira tespit davası, tapu iptal ve tescil davası, ecrimisil davası, istihkak davası ve kamulaştırma davası başta olmak üzere; Gayrimenkul Hukuku’na ilişkin davaların açılması ve takibi ile hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz. 

Gayrimenkul Hukuku Nedir? 

Gayrimenkul hukuku taşınmaz mallar ile ilgili uyuşmazlıkları konu edinen ve taşınmazlar üzerindeki hakları belirleyen bir hukuk alanıdır. Gayrimenkullerin içine; arsa, arazi, iş yeri, bina ve konut gibi maddi değeri olan bütün taşınmaz mallar girmektedir. Bu tarz taşınmazlarla ilgili hukuk kurallarını belirleyen gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun bir alt dalıdır. 

Taşınmazlara ilişkin işlemler ve hak sahiplerinin sahip olduğu hak ve görevler, bu hukuk dalı tarafından belirlenmektedir. Tapu işlemleri ya da kira sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlar gibi bütün konular, gayrimenkul hukuku alanına girmektedir. 

Olabildiğince geniş kapsamlı bir hukuk disiplini olması ve istisnaların en fazla yer aldığı hukuk alanlarından birisi olması sebebi ile gayrimenkul hukukuna ilişkin davaların, tecrübe sahibi avukatlar tarafından yürütülmesi gerekmektedir. 

Gayrimenkul Hukuku Dava Türleri 

Anıl Akalın Hukuk Bürosu, gayrimenkul hukukundan kaynaklanan problemlerin çözümünde ve bu alana ilişkin davaların takibinde avukatlık hizmeti vermektedir. Tahliye davaları, tapu ve tescil davaları ya da kira tespit davası gibi gayrimenkul hukukunun alanına giren bütün uyuşmazlıklarda, etkili ve sonuç odaklı çözümler ile müvekkillerine hizmet sunmaktadır. 

Büromuz; 

 • Tapu iptali ve tescili davası, 
 • Tahliye davası, 
 • Kira tespit davası, 
 • İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası, 
 • Ecrimisil davasıi 
 • Kamulaştırma davası, 
 • Kira sözleşmelerinin düzenlenmesi ve kiracının tahliyesi, 
 • İpotek sözleşmeleri, kira sözleşmeleri ve kat irtifakı sözleşmelerinin düzenlenmesi, 

Başta olmak üzere, gayrimenkul hukuku alanına giren tüm uyuşmazlık ve sorunlarda, müvekkillerine etkili çözüm odaklı avukatlık hizmeti vermektedir. 

Gayrimenkul Hukuku Avukatlık Hizmeti 

Büromuz; her çeşit kira sözleşmesinin hazırlanması, kiralanan taşınmazın tahliyesi, imar ve tapu davalarının yürütülmesi ve ayni haklara ilişkin tesis işlemleri gibi tüm gayrimenkul davalarında ve işlemlerinde hukuki danışmanlık ve Ankara gayrimenkul hukuku avukatı hizmeti vermektedir. Yüksek hukuki bilgi ve deneyim isteyen bu dava türlerine ilişkin sorunlarınızın çözümü için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Gayrimenkul Hukuku Neleri Kapsar? 

Gayrimenkul hukuku; arsa, arazi, daire ve apartman gibi taşınmaz mallar ile ilgili olan mevzuat ve düzenlemeleri kapsar. Bu kapsamda istihkak davaları, tapu davaları, kira davası, izale-i şuyu ve kamulaştırma davaları; gayrimenkul hukukunun içerisinde yer alan dava türleri olmaktadır. Genel bağlamda; 

 • Kira Davaları: Kira bedelinin tespiti veya kiralan taşınmazın tahliyesi nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözer. Kira sözleşmesine aykırı davranılması halinde hem kiralan hem de kiracı bu davalara başvurabilir. 
 • Tapu Davaları: Tapu tescili ya da tapu iptali gibi hukuki işlemleri kapsamaktadır. Hukuka aykırı şekilde düzenleme gerçekleştirilmesi halinde, tapu davaları açılarak usulsüzlük önlenmekte ve mağduriyet giderilmektedir. 
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası: Taşınmaz mallardaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla açılan davalardır. Satış veya taksim yolu ile ortaklık giderilmektedir. Bunun sonucunda, ortaklar kendi payları oranında haklarına kavuşmaktadır. 
 • İstihkak Davaları: İstihkak davası, taşınır veya taşınmaz malların mülkiyetinin kime ait olduğunu belirlemek için açılan bir dava türüdür. Gayrimenkul hukukunda da taşınmazın haksız ihlali durumunda açılır. 
 • Kamulaştırma Davaları: Özel arazi ve mülklerin fiyatının belirlenmesi ve kamulaştırılması işlemlerine karşı yapılan itirazları temel almaktadır. Kamu kurumlarına ya da belediyelere karşı açılmaktadır. 

Görüldüğü üzere gayrimenkul hukuku olabildiğince kapsamlı bir hukuk dalıdır. Bu sebeple taşınmazlara ilişkin uyuşmazlıklarda, geri dönülmez büyük hak kayıpları ile karşılaşmamak için alanında uzman bir gayrimenkul avukatına danışmakta fayda vardır. 

Gayrimenkul Davası Nasıl Açılır? 

Taşınmaz mülk üzerinde hak iddia eden kişiler ya da mülk sahipleri, taşınmazın kayıtlı olduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine dilekçe vermek suretiyle gayrimenkul davası açabilir. Davanın sağlıklı şekilde sonuçlanması ve kısa sürmesi için dava dilekçesinin doğru ve eksiksiz şekilde yazılması gerekir. Aksi takdirde geri dönüşü mümkün olmayan büyük hak kayıpları gündeme gelebilecektir. Bununla birlikte, gayrimenkul davaları bilirkişi incelemesine ve delillere dayandığı için bütün resmi evrak ve belgelerin, dilekçe ekine konulması da gerekmektedir. 

Gayrimenkul Davaları Ne Kadar Sürer? 

Gayrimenkul davaları keşif yapılması, gerekli evrakların temin edilmesi ve bilirkişi raporlarının düzenlenmesi sebebi ile oldukça uzun sürebilmektedir. Ayrıca, bu dava türlerinde genelde birçok taraf bulunduğu için tarafların yargılama sırasında yapacakları itirazlar veya istinaf yoluna gidilmesi gibi konularda sürenin uzamasına sebep olmaktadır. Hali hazırda bu kadar uzun süren davaların, daha da fazla uzamaması için tüm işlemlerin dikkatle ve profesyonel şekilde takip edilmesi büyük önem taşır. 

Adalet Bakanlığı tarafından, yargıda hedef sürelerin belirlenmesi doğrultusunda; bazı gayrimenkul davaları için ortalama olarak belirlenen süreler ise şu şekildedir; 

 • Tahliye davaları için ortalama hedef süre: 300 gün 
 • Tapu iptal ve tescil davaları için ortalama hedef süre: 730 gün 
 • Ecrimisil davaları için ortalama hedef süre: 330 gün 

Bu süreler, mahkemenin iş yoğunluğuna, taraf sayısına, dava konusu taşınmazın durumuna ve tarafların davayı takip ediş şekline göre artıp-azalabilmektedir. 

Ankara Gayrimenkul Avukatı 

Anıl Akalın Hukuk Bürosu olarak; taşınmazın tahliyesi davası, kira tespit davası ve izale-i şuyu davaları başta olmak üzere gayrimenkul hukukundan doğan bütün anlaşmazlıkların çözümünde hukuki danışmanlık ve Ankara gayrimenkul avukatı hizmeti sunmaktayız. Hukuki sorununuzun hakkında daha detaylı bilgi almak ve çözüme ulaşmak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Av. Anıl Akalın 

 

  Haber Bültenimize e-Posta ile
  Kayıt Olun

  Geri
  Bizi Arayın
  WhatsApp
  E-Posta