Araç Değer Kaybı

araç değer kaybı tazminatı hesaplama 2024

Araç Değer Kaybı, bir kaza sonucunda aracınızın piyasa değerinde meydana gelen düşüşü ifade eder. Trafik kazaları, aracın değerini etkileyebilecek ciddi hasarlara yol açabilir. Kaza sonrası tamir edilen araçlar, genellikle ikinci el piyasasında hasarsız araçlara göre daha düşük değerde satılır. Değer kaybı tazminatı, bu kaybı gidermek için hukuki bir çözüm sunar. 

Kaza sonrası oluşan bu maddi kaybın telafisini sağlamak için doğru adımları atmanız önemlidir. Bu rehberde; araç değer kaybının ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve tazminat sürecinin nasıl işlediği hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Değer kaybı, trafik kazası sonrası aracın hasar görmesi ve tamir edilmesine rağmen piyasa değerinin düşmesidir. 

Bu durum, aracın hasar kaydının ikinci el piyasasında negatif etkisi olmasından kaynaklanır. Araba tamir edilse bile, potansiyel alıcılar kaza geçirmiş bir araca daha az değer biçer. Bunun sonucunda, araç sahibi ekonomik bir kayıp yaşar.  

Meydana gelen maddi zarar hukuki olarak tazmin edilebilir. Eğer trafik kazası sonrası aracınızın değer kaybına uğradığını düşünüyorsanız, gerekli adımları atarak bu kaybı tazmin ettirebilir ve haklarınızı koruyabilirsiniz. 

Doğru bilgi ve belgelerle başvuru yapmanız, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için önemlidir. Bu nedenle süreci bir değer kaybı uzmanı avukatla takip etmek daha sağlıklı olacaktır.

Kaza Sonrası Araç Neden Değer Kaybeder? 

Öncelikle, araç orijinal parçaları ile tamir edilse bile, tamirat işlemi aracın değerini düşürür. Tamir edilen bir araç, potansiyel alıcılar için ilk andaki orijinalliğini yitirmiş kabul edilir.

Bir diğer önemli neden, hasar kaydıdır. Trafik kazaları ve sonrasında yapılan tamiratlar, aracın hasar kaydına işlenir. Bu kayıt, aracın ikinci el piyasasındaki değerini olumsuz etkiler; çünkü potansiyel alıcılar hasar geçmişi olan araçları genellikle tercih etmez.

Son olarak, piyasa algısı devreye girer. Alıcılar, kazalı araçları genellikle hasarsız araçlara göre daha düşük değer biçer. Bu algı, aracın geçmişte kaza geçirmiş olması nedeniyle gelecekte daha fazla sorun çıkarabileceği düşüncesinden kaynaklanır. Bu nedenle, kazalı araçlar ikinci el piyasasında daha düşük fiyatlarla alıcı bulur. 

Kimler Hak Talep Edebilir?

 • Kaza Mağdurları: Trafik kazasında kusursuz veya daha az kusurlu olan taraf, değer kaybı tazminatı talep edebilir. 
 • Araç Sahipleri: Aracının değeri kaza nedeniyle düşen araç sahipleri. 
 • Sigortalılar: Kendi sigortası üzerinden tazminat talep edebilecek durumdaki sigortalı kişiler.

Araç Değer Kaybı Şartları 2024

Tazminatı talebinde bulunabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir: 

 • Kaza Tarihi: Kaza tarihinin üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş olmalıdır. Bu süre aşıldığında değer kaybı talebinde bulunmak mümkün değildir. 
 • Hasarın Niteliği: Aracınızdaki hasar daha önce hasar almamış bir bölgede olmalıdır. Bu hasarın basit onarımlar ile giderilemeyecek düzeyde olması gerekir. Mini onarım ile düzeltilebilecek hasarlar için değer kaybı talebi yapılamaz. 
 • Ağır Hasar Kaydı: Aracınızın ağır hasar kaydına sahip olmaması gerekir. Ağır hasarlı araçlar için değer kaybı tazminatı talep edilemez.
 • Kullanım Amacı: Kısa süreli kiralık araçlar, taksiler, dolmuşlar, test araçları, koleksiyon ve antika araçlar, tekerlekli/paletli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol süpürme araçları ve itfaiye araçları için yapılan değer kaybı talepleri teminat kapsamı dışında kalmaktadır. 
 • Motosikletler: Teminat kapsamı dışındadır. 
 • Kusurlu Taraf: Değer kaybı talebinde bulunabilmek için kazanın karşı tarafın kusurundan kaynaklanmış olması gerekir. Eğer kaza tamamen sizin hatanızdan kaynaklanmışsa veya diğer sürücüye göre daha kusurluysanız, değer kaybı talebinde bulunamazsınız. 

Bu şartlar sağlandığı takdirde tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru süreci için sigorta poliçenizin detaylarını kontrol etmenizde fayda bulunur. 

Km Sınırı Var Mı? 

Mart 2020’ye kadar araç değer kaybı tazminatında 160 bin kilometre sınırı bulunmaktaydı. Ancak, Trafik Sigortası Genel Şartlarında yapılan değişiklikle bu sınır kaldırılmıştır.  

Bu değişiklikle birlikte, 2024 itibarıyla araç değer kaybı tazminatı talep ederken kilometre sınırı kaldırılmış ve bazı parçalar da değer kaybı kapsamına alınmıştır. Plastik tampon ve parçalar, radyo/teyp, cam, hava yastığı, lastik, mekanik, jant, elektronik ve döşeme aksamı gibi bileşenler de değer kaybı hesaplamasına dahil edilmiştir. 

Araç kapıları, aracın sac bölgelerinde yer aldığından; değeri en fazla düşen bölgelerdir. Ancak, değer kaybını alabilmek için araç kapısının daha önce herhangi bir hasar almamış olması gerekir. 

Zaman Aşımı Süresi Nedir? 

Değer kaybı talebinde bulunabilmek için belirli bir süre vardır. Bu süre, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren başlar ve 2 yıl olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, tazminat talebinde bulunmak isteyenlerin bu süreyi göz önünde bulundurması ve gerekli işlemleri zamanında yapması önemlidir. 

Araç Değer Kaybı Hesaplama 2024

araç değer kaybı nasıl hesaplanır 2024

Aracın kaza sonrası değer kaybını belirlemek için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası‘nda belirtilen belirli formül ve katsayılar kullanılır. 

Hesaplama, temel olarak aracın kaza öncesi ve sonrası piyasa değerleri arasındaki farkı ortaya koyar. Trafik kazası öncesi rayiç değer, benzer özelliklere sahip diğer araçların piyasa fiyatları baz alınarak tespit edilir. Kaza sonrası değer ise, onarılmış aracın mevcut piyasa koşullarında ne kadar edeceği üzerinden hesaplanır. 

Daha kesin ve ayrıntılı bir sonuç elde etmek için hasar oranı, araç türü, yaşı ve onarım maliyetleri gibi çeşitli parametreler de dikkate alınır. Böylece, hasar gören aracın piyasa değerindeki azalma objektif kriterlere dayanarak belirlenmiş olur.  

Doğru bir tazminat talebi için, hesaplamanın titizlikle ve doğru yapılması çok önemlidir. Profesyonel bir değerleme şirketi veya yetkili bir eksper tarafından hazırlanan ekspertiz raporu, değer kaybının doğru şekilde hesaplanmasında kritik bir rol oynar. 

Hesaplama İçin Gereken Bilgiler 

 • Araç Markası ve Modeli: Piyasa değerini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Premium markalar genellikle daha az değer kaybederken, yaygın markaların ikinci el piyasasındaki değeri daha hızlı düşebilir. 
 • Kilometre ve Yaş: Aracın yaşı ve kilometresi, değer kaybı hesaplamasında önemli bir rol oynar. Daha yüksek kilometre ve daha yaşlı araçlar, genellikle daha fazla değer kaybeder. Yeni ve düşük kilometreli araçlar, daha az değer kaybına uğrar. 
 • Hasarın Boyutu ve Onarım Durumu: Onarılan parçalar ve yapılan tamiratlar, değer kaybı üzerinde doğrudan etkilidir. Büyük ve kapsamlı hasarlar, aracın değerini daha fazla düşürürken, küçük ve yüzeysel hasarlar daha az etki yapar. Tamiratın kalitesi de önemlidir; orijinal parçalarla yapılan tamiratlar, değeri daha az etkiler. 
 • Piyasa Rayiç Değeri: Kaza öncesi ve sonrası piyasa değeri arasındaki fark, değer kaybını belirler. Aracın kaza öncesi yüksek piyasa değeri, kaza sonrası değer kaybını daha belirgin hale getirir. 

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır? 

Trafik kazası sonrası aracın değerinde meydana gelen düşüş, temel olarak şu şekilde hesaplanır: 

 • Değer Kaybı = Kaza Öncesi Piyasa Değeri – Kaza Sonrası Piyasa Değeri 

Bu formül, aracın kaza öncesi ve sonrası piyasa değerleri arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyar. Ancak daha detaylı bir hesaplama yapmak için aşağıdaki formül kullanılabilir: 

 • DVK = (H * K * Y * O) / 100 

Formüldeki değişkenler: 

 • DVK (Değer Kaybı): Aracın kaza sonrası piyasa değerindeki azalma. 
 • H (Hasar Oranı): Aracın gördüğü hasarın oranı. Bu oran, hasarın aracın toplam değerine oranıdır ve ekspertiz raporuyla belirlenir. 
 • K (Katsayı): Aracın türüne, cinsine ve diğer niteliklerine göre belirlenen bir katsayı. Sigorta kuruluşları ve uzmanlık şirketleri tarafından belirlenen listelerde yer alır. 
 • Y (Araç Yaşı): Aracın yaşı. Aracın yaşı ne kadar yüksekse, değer kaybı o kadar az olur. 
 • O (Onarım Maliyeti): Hasar gören parçaların tamiri veya yenisiyle değiştirilmesi için harcanan para. 

Örnek Hesaplama 

Diyelim ki bir aracın rayiç değeri 1.000.000 TL, hasar oranı %10, katsayı 0.8, araç yaşı katsayısı 0.7 ve onarım maliyeti 200.000 TL olsun. Bu durumda hesaplama şu şekilde yapılır: 

DVK = (H * K * Y * O) / 100 

DVK = (10 * 0.8 * 0.7 * 200.000) / 100 = 112.000 TL 

Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gerekenler 

 • Doğru Piyasa Değeri Belirleme: Kaza öncesi ve sonrası aracın piyasa değerlerini doğru ve güncel verilerle belirleyin. 
 • Hasar Oranının Tespiti: Ekspertiz raporuyla hasar oranını doğru şekilde tespit edin. 
 • Katsayıların Kullanımı: Aracın türü, cinsi ve diğer niteliklerine göre belirlenen katsayıları doğru kullanın. 
 • Onarım Maliyetlerinin Hesaplanması: Hasar gören parçaların tamir veya yenileme maliyetlerini doğru hesaplayın. 
 • Uzman Görüşü Alınması: Değer kaybı hesaplamalarında uzman görüşü alın. 
 • Belgelerin Doğruluğu: Ekspertiz raporları, onarım faturaları ve diğer belgelerin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat edin. 

Hesaplamada Ekspertiz Raporunun Önemi 

Ekspertiz raporu, araç değer kaybı hesaplamasında büyük öneme sahiptir. Bu rapor, aracın durumunu detaylı bir şekilde inceleyerek değerlendirir. Doğru ve tarafsız bir ekspertiz raporu, tazminat sürecinde araç sahibinin haklarını koruması açısından kritiktir. 

Ekspertiz raporunda yer alan önemli bilgiler şunlardır: 

 • Aracın Genel Durumu: Aracın genel bakım durumu, önceki hasarları ve kullanım koşulları. 
 • Kaza Sonucu Oluşan Hasar ve Tamirat Detayları: Kaza sonrası aracın maruz kaldığı hasarların ve yapılan tamiratların ayrıntıları. 
 • Aracın Piyasa Değeri ve Kaza Sonrası Değeri: Aracın kaza öncesi ve sonrası piyasa değerleri arasındaki fark. 

Bu bilgiler, hesaplama sürecinde kullanılan en önemli verileri oluşturur ve doğru bir tazminat talebi için gereklidir. Ekspertiz raporunun doğru ve eksiksiz hazırlanması, hesaplamaların doğruluğunu ve adaletini sağlar. Böylece araç sahibinin haklarının korunmasına yardımcı olur. 

Sonuç 

Trafik kazası sonrası araç değer kaybını doğru şekilde hesaplamak, sigorta taleplerinizde ve adli süreçlerde önemli bir rol oynar. Yukarıdaki formüller ve katsayılar, detaylı ve doğru bir hesaplama yapmanızı sağlar

Aracınızın piyasa değerini belirlemek için değer kaybı avukatı görüşüne başvurmanız faydalı olacaktır. Bu şekilde, olası anlaşmazlıklarda daha güçlü bir pozisyonda olursunuz ve haklarınızı tam anlamıyla koruyabilirsiniz. 

Araç değer kaybı hesaplaması için bizimle WhatsApp ve telefon yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Nasıl Alınır? 

Trafik kazası sonrası araç değer kaybı tazminatını alabilmek için belirli adımları takip etmeniz gerekir. Süreç genel hatlarıyla şu şekilde ilerler: 

 1. Adım: Kusurlu Aracın Sigorta Şirketine Başvurun

Öncelikle, kazada kusurlu olan tarafın sigorta şirketine başvurmalısınız. Bu başvuruda, kaza tarihi, yeri, kusurlu aracın bilgileri ve hasarın detayları gibi bilgileri vermeniz gerekmektedir. Başvurunuzu yazılı olarak sigorta şirketine iletmelisiniz. 

 1. Adım: Ekspertiz Raporu Alın

Aracınızın hasar durumunu belgelemek için bir ekspertiz raporu almanız gerekir. Ekspertiz, aracınızın kaza öncesi ve sonrası piyasa değerini hesaplayarak değer kaybını belirler. Bu hesaplama yapılırken aracın yaşı, kilometresi ve hasarın büyüklüğü gibi faktörler dikkate alınır. Ekspertiz raporu, tazminat talebinizin temel dayanağıdır. 

 1. Adım: Gerekli Belgeleri Hazırlayın

Tazminat başvurusu için hazırlamanız gereken belgeler şunlardır: 

 • Araç Ruhsatı: Aracın ruhsatının aslı veya fotokopisi 
 • Ekspertiz Raporu: Ekspertiz tarafından hazırlanan raporun aslı 
 • Hasar Tespit Tutanağı: Kazadan sonra hazırlanan hasar tutanağının aslı veya fotokopisi 
 • Kaza Tespit Tutanağı: Kaza sonrası düzenlenen tutanağın aslı veya fotokopisi 
 • Dilekçe: Değer kaybı tazminatını talep ettiğinizi belirten başvuru dilekçesi 
 1. Adım: Sigorta Şirketine Başvurun

Hazırladığınız belgelerle birlikte sigorta şirketine başvuruda bulunun. Dilekçenizde, talep ettiğiniz tazminat miktarını ve bunun gerekçesini detaylı bir şekilde belirtin. 

 1. Adım: Sigorta Şirketinin Cevabını Bekleyin

Sigorta şirketi, başvurunuzu 15 iş günü içinde değerlendirmek zorundadır. Bu süre zarfında, başvurunuzu ve belgelerinizi inceleyerek karar verirler. 

Sigorta şirketi 15 gün içinde cevap vermezse veya olumsuz bir yanıt alırsanız, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilirsiniz. Bu komisyon, sigorta şirketleri ile yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde aracılık yapar. Başvuruları genellikle 3 ila 6 ay içinde sonuçlandırır.  

Süreci daha etkili yönetebilmek için bir avukattan yardım almanız faydalı olacaktır. 

 1. Adım: Tazminatın Ödenmesi

Sigorta şirketi, başvurunuzu kabul ederse belirlediği tazminat miktarını size öder. Ödenen tazminat miktarı yeterli değilse, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurarak ödenmeyen tazminatı talep edebilirsiniz. 

Tazminat Alma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler 

 • Tüm iletişimlerinizi yazılı yapın ve belgeleri saklayın. 
 • Belgelerinizi eksiksiz ve doğru hazırlayın. 
 • Sigorta şirketi ile anlaşmazlık durumunda, hukuki destek alarak haklarınızı arayın. Bu süreçte bir avukat ile çalışmak, hak kaybı yaşamamanız açısından önemlidir. 

Bu adımları takip ederek araç değer kaybı tazminatınızı alabilirsiniz. 

Ödemeyi Almak Ne Kadar Sürer? 

Sigorta şirketi başvuruya olumlu yanıt verirse, değer kaybı tazminatı 1 ila 2 ay kadar kısa bir sürede ödenebilir. Olumsuz yanıt veya cevap alınamaması durumunda, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılır ve bu süreç 3 ila 6 ay sürebilir. Eğer dava yoluna başvurulursa, hukuki süreç birkaç aydan birkaç yıla kadar uzayabilir.  

Ödemeyi Kim Yapar? 

Kaza sonucunda aracınızda oluşan değer kaybını tazmin etmek için, kusurlu olan tarafın trafik sigortasından talepte bulunabilirsiniz. Trafik sigortası, karşı tarafın kusurundan kaynaklanan maddi zararları karşılamakla yükümlüdür. Dolayısıyla, aracınızdaki değer kaybı için karşı tarafın sigorta şirketine başvurmanız gerekmektedir. 

Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkim Kurumu Başvurusu Nasıl Yapılır? 

değer kaybı sigorta tahkim başvuru

Değer kaybı tazminatı talebiniz sigorta şirketi tarafından reddedildiğinde veya talebiniz tam olarak karşılanmadığında, Sigorta Tahkim Kurumu’na başvurarak çözüm arayabilirsiniz. Sigorta Tahkim Kurumu, sigorta ile ilgili uyuşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuş bağımsız bir yapıdır. İşte Sigorta Tahkim Kurumu’na başvuru süreci: 

1. Ön Başvuru: Öncelikle, sigorta şirketine yazılı olarak başvurarak aracınızdaki değer kaybının tazmin edilmesini talep etmelisiniz. Sigorta şirketinin talebinizi reddetmesi veya 15 gün içinde cevap vermemesi durumunda Sigorta Tahkim Kurumu’na başvurabilirsiniz.

2. Başvuru Formunun Doldurulması: Sigorta Tahkim Kurumu’nun internet sitesinden veya ofislerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Formda, kişisel bilgilerinizi, sigorta poliçesi bilgilerini, kaza ve değer kaybı ile ilgili detayları belirtmelisiniz.

3. Gerekli Belgeler: Başvuru formuyla birlikte aşağıdaki belgeleri de hazırlamalısınız:

 • Sigorta poliçesi 
 • Kaza tespit tutanağı 
 • Ekspertiz raporu 
 • Sigorta şirketi ile yapılan yazışmalar 
 • Sigorta şirketinin verdiği red cevabı veya cevap vermediğine dair belgeler

4. Başvuru Ücreti: Başvurunuzun değerlendirilmesi için belirli bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Ücret bilgilerini Sigorta Tahkim Kurumu’nun web sitesinden öğrenebilir veya doğrudan kuruma danışabilirsiniz. Ücreti, banka havalesi veya posta çeki ile ödeyebilirsiniz.

5. Başvurunun Yapılması: Doldurduğunuz başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte Sigorta Tahkim Kurumu’na posta yoluyla veya elden başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurunuzun eksiksiz ve doğru bilgilerle yapılması sürecin hızlı ilerlemesi açısından önemlidir.

6. İnceleme Süreci: Başvurunuz Sigorta Tahkim Kurumu tarafından incelenir. Kurum, gerekli gördüğü takdirde ek bilgi ve belgeler talep edebilir. Başvurunuzun değerlendirilmesi sonucu, hakem heyeti tarafından bir karar verilir.

7. Kararın Uygulanması: Hakem heyeti tarafından verilen karar, sigorta şirketi ve başvuru sahibi için bağlayıcıdır. Sigorta şirketi, karar doğrultusunda tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Sigorta Tahkim Kurumu’na başvurmak, tazminat talebinizin sigorta şirketi tarafından reddedilmesi durumunda alternatif bir çözüm yoludur. Başvurunuzu eksiksiz ve doğru bilgilerle yaparak hakkınızı arayabilirsiniz.

Ekspertiz Raporu Nedir, Nasıl Alınır? 

değer kaybı eksper raporu

Ekspertiz raporu, trafik kazası sonrasında aracın uğradığı değer kaybını tespit etmek için hazırlanan bir değerlendirme belgesidir. Bu rapor, kazanın araca verdiği hasarın boyutunu ve aracın piyasa değerindeki azalmayı belirlemek amacıyla kullanılır. 

Önemi 

Ekspertiz raporu, araç değer kaybı tazminat taleplerinde kritik bir rol oynar. Raporun sunduğu bilgiler, sigorta şirketleri ve mahkemeler tarafından dikkate alınarak tazminat miktarının belirlenmesinde kullanılır. Ayrıca, bu rapor, tazminat talebinizin doğruluğunu ve miktarını destekleyerek hakkınızın savunulmasına yardımcı olur. 

Nasıl Alınır? 

Ekspertiz raporunu almak için şu adımlar izlenir: 

 1. Başvuru: E-Devlet üzerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Atama sistemi aracılığıyla yapılır. 
 2. Bilgi Girişi: E-Devlet üzerinden gerekli kişisel ve araç bilgileri girilerek eksper talep edilir. 
 3. Eksper Ataması: Başvurunuz incelenir ve bir eksper atanır. 
 4. İnceleme: Eksper, aracı detaylı bir şekilde inceleyerek hasarın boyutunu belirler. 
 5. Rapor Teslimi: Hazırlanan rapor, sigorta şirketine ve başvuru sahibine iletilir. 

Sürecin İşleyişi 

 1. Başvuru Yapma: E-Devlet üzerinden gerekli bilgilerle başvuru yapılır. 
 2. Eksper İncelemesi: Atanan eksper, aracı inceleyerek detaylı bir rapor hazırlar. 
 3. Raporun Kullanımı: Bu rapor, sigorta şirketine sunularak tazminat talebinde kullanılır. 
 4. Tazminat Süreci: Sigorta şirketi, raporu değerlendirip tazminat ödemesi yapar. Tatmin edici bir yanıt alınmazsa, hukuki yollara başvurulabilir. 

Sonuç: Ekspertiz raporu, araç değer kaybının belirlenmesinde ve tazminat talebinin desteklenmesinde büyük öneme sahiptir. Doğru bir rapor, tazminat sürecinin adil ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Araç Değer Kaybı Davası

değer kaybı tazminatı davası

Değer kaybı davası, bir trafik kazası sonrasında aracın ikinci el piyasa değerinde meydana gelen azalmanın tazmin edilmesi amacıyla açılan davadır. Bu dava, aracın kaza öncesindeki değerine göre oluşan kaybın, kusurlu taraftan veya onun sigorta şirketinden talep edilmesini sağlar. 

Sigorta Tahkim Kurumu’na Başvurudan Farkı 

Sigorta Tahkim Kurumu’na başvuru, sigorta şirketi ile yaşanan uyuşmazlıkları çözmek amacıyla kullanılan alternatif bir yöntemdir. Bu başvuru genellikle daha hızlı sonuç verir ve daha az masraflıdır. Ancak, sigorta tahkim yoluyla çözülemeyen veya sigorta tahkim kararından memnun kalınmayan durumlarda, araç değer kaybı davası açmak gerekebilir. 

Yetkili ve Görevli Mahkeme 

Dava, kaza yerindeki veya davalının ikametgahındaki Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde görülür. 

Dava Süreci 

 1. Dava Dilekçesi: Avukatınız aracılığıyla, kusurlu tarafa ve sigorta şirketine karşı dava dilekçesi hazırlanır ve mahkemeye sunulur. 
 2. Delil Toplama: Kaza tespit tutanağı, ekspertiz raporu, sigorta şirketi ile yapılan yazışmalar gibi deliller toplanır ve mahkemeye sunulur. 
 3. Mahkeme Süreci: Mahkeme, sunulan delilleri inceleyerek duruşma tarihlerini belirler. Gerekli görülürse bilirkişi incelemesi yapılır. 
 4. Bilirkişi Raporu: Trafik kazası sonrası aracın kaybettiği değeri belirlemek için hazırlanır. Uzmanlar tarafından hazırlanan bu rapor, aracın kaza öncesi ve sonrası değerini karşılaştırarak hasarın boyutunu ve kaybedilen değeri tespit eder. Sigorta taleplerini desteklemek ve mahkemelerde kanıt olarak kullanılmak için kritik öneme sahiptir. 
 5. Karar: Mahkeme, davanın tüm aşamalarını değerlendirerek bir karar verir. Eğer davacı lehine karar verilirse, belirlenen tazminat miktarı karşı taraftan veya onun sigorta şirketinden tahsil edilir. 

Sonuç: Araç değer kaybı davası, sigorta tahkim yoluyla çözülemeyen veya daha kapsamlı bir tazminat talep edilmek istendiğinde başvurulan hukuki bir süreçtir. Bu dava, detaylı bir hazırlık ve profesyonel bir hukuki destek gerektirir.

Araç Değer Kaybı Davalarında Uzman Avukatın Önemi 

araç değer kaybı uzmanı avukat

Araç değer kaybı davalarında uzman avukatın rolü ve hukuki danışmanlığın faydaları, dava sürecinin başarılı ve adil bir şekilde yürütülmesinde büyük önem taşır. 

Avukatın Rolü 

 • Dava Sürecinin Yönetimi: Uzman bir tazminat avukatı, dava sürecinin her aşamasını profesyonelce yönetir. Dava dilekçesinin hazırlanmasından mahkemede temsil etmeye kadar tüm süreçlerde etkin rol oynar. 
 • Delil Toplama ve Sunma: Avukat, gerekli tüm delilleri toplayarak mahkemeye sunar. Kaza tespit tutanağı, ekspertiz raporu ve diğer önemli belgelerin toplanması ve sunulması konusunda uzman desteği sağlar. 
 • Karşı Tarafla Müzakere: Sigorta şirketleri ve karşı tarafın avukatlarıyla yapılan müzakerelerde etkin bir şekilde pazarlık yaparak müvekkilinin en iyi sonuçları elde etmesini sağlar. 
 • Hukuki Strateji Geliştirme: Her davanın kendine özgü detaylarını analiz ederek en uygun hukuki stratejiyi geliştirir. Bu strateji, davanın seyrini ve sonucunu olumlu yönde etkiler. 

İLE 

 • Uzmanlık ve Bilgi: Araç değer kaybı davaları, trafik ve sigorta hukuku konusunda uzmanlık gerektirir. Bir avukatın bilgi ve tecrübesi, dava sürecinin karmaşıklığını anlamayı ve yönetmeyi kolaylaştırır. 
 • Zaman ve Stres Tasarrufu: Hukuki süreçler karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Değer kaybı uzmanı avukat, süreci sizin adınıza yöneterek zamanınızı ve stresinizi azaltır. 
 • Adil Tazminat: Avukatlar, müvekkillerinin hak ettiği adil tazminatı alabilmesi için gereken tüm yasal adımları atar. Ekspertiz raporlarının doğru değerlendirilmesi ve sigorta şirketlerine karşı etkili savunma yapılması bu kapsamda önemlidir. 
 • Yasal Hakların Korunması: Avukatlar, müvekkillerinin yasal haklarını korur ve olası haksızlıkları önlemek için mücadele eder. Bu, özellikle sigorta şirketlerinin düşük tazminat tekliflerine karşı önemlidir. 
 • Profesyonel Temsil: Mahkeme süreçlerinde profesyonel bir avukatın temsil etmesi, davanın seyrini olumlu yönde etkileyebilir. Hukuki argümanların doğru ve etkili bir şekilde sunulması, mahkemenin kararını şekillendirebilir. 

Sonuç olarak, araç değer kaybı davalarında uzman bir avukatın desteği hem dava sürecinin etkin ve başarılı bir şekilde yürütülmesi hem de adil bir sonuca ulaşılması açısından büyük önem taşır. Hukuki danışmanlık, bu sürecin her aşamasında müvekkillerine değerli avantajlar sunar. 

Trafik kazası sonucu aracınızda oluşan değer kaybını telafi etmek ve aklınızdaki soruları yanıtlamak için bizimle WhatsApp ve telefon yolu ile iletişime geçebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular 

Trafik kazaları sonrasında araçlarda oluşan değer kaybı, araç sahiplerinin en çok merak ettiği ve bilgi almak istediği konulardan biridir. Bu bölümde, konu ile ilgili en sık sorulan soruları ve yanıtlarını bulabilirsiniz.

Yaş Sınırı Var Mı? 

2024 itibarıyla araç değer kaybı yaş sınırı bulunmamaktadır. 

Tampon Değer Kaybına Girer mi? 

Evet, yeni düzenlemelerle birlikte tampon da kapsama alınmıştır. 

Ağır Hasar Kaydı Ne Demek?  

Ağır hasar kaydı, aracın büyük bir kazaya karıştığını ve ciddi onarımlar gerektiğini gösteren bir kayıttır. Tamir masrafı, aracın asıl değerinin %70 üzerinde ise araç ağır hasarlı (pert) sayılır. 

Tramer Kaydı Nedir?  

Aracın kaza, hasar ve sigorta bilgilerini içeren bir sistemdir. Araçla ilgili tüm geçmiş hasar ve sigorta bilgilerini içerir. 

Değer Kaybını Ödemekle Sorumlu Olanlar Kimlerdir?  

Kazada kusurlu olan tarafın sigorta şirketidir. 

Sigorta Şirketinin Sorumluluk Tutarı Ne Kadar?  

Sigorta poliçesinde belirtilen limite kadar olan kısmı kapsar. Bu limitler poliçe türüne ve şartlarına göre değişiklik gösterebilir. 

Değer Kaybı Talebi Hasarsızlık Oranını ve Sigorta Primlerini Etkiler Mi?  

Hayır, etkilemez.  

E-Devlet’ten Araç Değer Kaybı Başvurusu Yapılabilir Mi? 

Hayır. Bu yanlış algının kaynağı, e-Devlet aracılığıyla eksper raporu alınabilmesidir. Eksper raporu, araç değer kaybını belirlemekte kullanılır ancak başvuru süreciyle ilgili değildir. Başvuru süreci, doğrudan ilgili sigorta şirketi veya yetkili merciler aracılığıyla yürütülmelidir 

Değer Kaybını Kasko Karşılar Mı? 

Daha az kusurlu olan tarafın uğradığı zarar, genellikle karşı tarafın sigortası tarafından karşılanır. Ancak kasko poliçeleri, tamir nedeniyle oluşan değer kaybını genelde kapsamaz. Eğer kasko poliçenizde bu maddeye özel bir yer verilmişse, araçta meydana gelen değer kaybı da güvence altına alınır. Bu nedenle kasko poliçenizin detaylarını dikkatlice incelemeniz önemlidir.

Haber Bültenimize e-Posta ile
Kayıt Olun

Geri
Bizi Arayın
WhatsApp
E-Posta