İcra & İflas Hukuku | İcra Avukatı

Borçlarınızı tahsil etmek, karmaşık hukuki prosedürler gerektirebilir. Ankara icra avukatı olarak; ilamlı ve ilamsız icra takibi, haciz işlemleri, itirazların değerlendirilmesi ve dava takibi gibi konularda uzman desteği sunuyoruz. Alacak tahsilatı veya borç yönetimi söz konusu olduğunda, her adımın yasalara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, müvekkillerimizin menfaatlerini en iyi şekilde koruyoruz. Çankaya, Keçiören ve Ankara’nın diğer tüm semtlerinde, borçlarınızın tahsil edilmesi veya hukuki süreçlerde karşılaşabileceğiniz zorluklarla başa çıkmanız için yanınızdayız. Profesyonel hizmet anlayışımız ve deneyimli avukat kadromuz ile haklarınızı koruma altına alıyor, adaletin en hızlı ve etkili şekilde tecelli etmesini sağlıyoruz.

İcra Hukuku Nedir? 

İcra hukuku, borçlu borcunu ödemezse alacağın icra hukuku avukatları ile yasal yollarla tahsil edilmesi için oluşturulmuş hukuk kuralları bütünüdür. Temelde, alacak ve borç ilişkileriyle ilgilenir ve alacaklının alacağını tahsil edebilmesi için devletin zor kullanma hakkını düzenler. İcra hukukunun temel amacı, alacaklının adil ve hızlı bir şekilde alacağını tahsil edebilmesini sağlarken, borçlunun da mal varlığının tamamıyla değil; sadece borcunu karşılayacak kadarıyla sorumlu tutulmasını sağlamaktır.

Alacak tahsilatı, genellikle icra avukatı ile yürütülür. İcra takibi ve haciz gibi yöntemlerle borç tahsili sağlanır. Bu süreçte, alacaklının haklarının korunması kadar borçlunun da haksız yere mağdur edilmemesi önem taşır. İcra ve iflas hukukunda, borçlunun belirli temel ihtiyaçlarını karşılayacak mal varlıklarının haczedilmesi genellikle mümkün değildir (örneğin, temel yaşam standartlarını sürdürebilmesi için gerekli minimum miktarda gelir, ev eşyaları).

Ankara icra hukuku avukatı

İcra Avukatı Nedir? 

İcra avukatı, ödenmeyen borcun tahsilatı için alacaklıyı temsil eden ve icra dairesinde takip ve haciz işlemlerini yürüten hukuk profesyonelidir. Alacak ve borç tahsilatı avukatı olarak da bilinir. Bu uzmanlık alanı, borç ilişkilerinin yanı sıra; alacağın yasal yollardan tahsil edilmesini sağlayan İcra ve İflas Hukuku ile ilgili prosedürleri kapsar. İcra mahkemesi avukatlarının temel amacı, müvekkillerinin alacaklarının hızlı ve etkili bir şekilde tahsil edilmesini sağlamaktır. 

İcra Avukatları Ne İş Yapar? 

İcra hukuku avukatı, borç-alacak ilişkileri çerçevesinde alacakların tahsil edilmesi sürecinde müvekkiline hukuki destek ve temsil sağlar. İcra mahkemesi avukatlarının temel işlevi; tecrübesi ile hızlı icra takibi sağlayarak, alacağı tahsil etmektir. Bu kapsamda, mahkeme kararlarına dayanan ilamlı icra takibi ve mahkeme kararı gerektirmeyen ilamsız icra takibi olmak üzere iki ana süreç üzerinde çalışırlar. 

Aynı zamanda icra dairesindeki haciz işlemlerini yürütür, borçluların mal varlıklarına el konulmasını sağlar ve icra dairesindeki hukuki işlemleri gerçekleştirir. Bu süreç, derin hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden, icra hukuku avukatları alacak tahsil süreçlerinde kritik rol oynar. Borçlular tarafından yapılan itirazların incelenmesi ve gerektiğinde itirazların kaldırılması için hizmet verir. İcra mahkemelerinde temsil, konkordato ve iflas işlemleri gibi daha geniş hukuki süreçlerde de uzmanlık gerektiren danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarlar. 

İcra Avukatına Neden İhtiyaç Duyulur? 

Ödenmeyen alacağınız varsa, tecrübeli icra avukatı ile hareket etmenizin birçok faydası bulunur. İcra ve iflas Kanunu, karmaşık yasal prosedürleri, belge gereksinimlerini ve icra dairelerinde sıkı takip süreçlerini içerdiğinden; uzman bir avukatın rehberliği bu süreçte önemli avantajlar sağlar. 

Karmaşık Prosedürlerin Yönetimi: İcra dairesi avukatı, icra takibi sürecinin her aşamasında müvekkilleri için en uygun stratejileri belirleyerek, prosedürleri doğru bir şekilde yönetir. Bu, hukuki hatalardan kaynaklanan zaman kaybını ve maliyetleri önler. 

İtiraz Süreçlerinin Yönetimi: Borçluların haksız bir icra takibiyle karşılaşmaları durumunda, yapılan itirazların etkili bir şekilde yönetilmesi ve savunulması için hukuk profesyonellerinin desteği kritik önem taşır. 

Etkili Tahsilat ve Hızlı Çözüm: Uzman icra hukuku avukatı, alacak tahsilatı süreçlerini hızlandırabilir ve bu süreçlerin daha verimli olmasını sağlayarak maliyetleri azaltır. 

Yasal Süreçlerin Doğru İzlenmesi: Hukuki süreçlerde yapılabilecek hatalar, zaman ve para kaybına yol açabilir. Avukatınız süreci doğru bir şekilde yöneterek, bu tür kayıpları önler. 

Hukuki Risklerin Azaltılması: Avukatlar, müvekkillerinin karşı karşıya kalabileceği hukuki riskleri öngörerek, önleyici tedbirler alır. Bu, özellikle karmaşık icra hukuku alanında, olası zararların önlenmesi açısından büyük önem taşır. 

Anlaşmazlıkların Çözümünde Uzmanlık: İcra hukukunda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların profesyonel bir şekilde çözülmesi, uzun süreli hukuki mücadelelerin ve ek maliyetlerin önüne geçer. 

Hukuki zorluk ve karmaşıklıklar göz önüne alındığında, borcun tahsilinde Ankara’da icra avukatı ile hareket etmek, haklarınızın korunması açısından büyük avantaj sağlar. Uzman desteği, sadece hukuki süreçlerin doğru yönetilmesini değil; aynı zamanda yasal hak kayıplarının ve potansiyel risklerin önlenmesini de sağlar. 

İcra Hukukunda Yasal Haklarınız Nelerdir? 

İcra hukuku hem alacaklıların hem de borçluların belirli yasal haklara sahip olduğu bir alanı kapsar. Bu hakların bilinmesi ve etkili bir şekilde kullanılması, icra süreçlerinde adil bir denge sağlanmasına yardımcı olur. Alacaklı ve borçluların sahip olduğu temel haklar şu şekildedir: 

Alacaklıların Yasal Hakları: 

 • İcra Takibi Başlatma: Alacaklı, vadesi geçmiş borçlar için icra dairesine başvurarak takip başlatabilir. 
 • Haciz Talebi: Borçlunun mal varlığı üzerinde haciz işlemi başlatma talebinde bulunabilir. 
 • İtirazların İptali: Borçlu tarafından yapılan itiraz varsa, bu itirazların iptali için icra ve iflas hukuku avukatı ile mahkemeye başvurabilir. 
 • Menkul ve Gayrimenkul Satışı: İcra avukatı, haczedilen malların icra yoluyla satışını talep edebilir. 

Borçluların Yasal Hakları: 

 • İtiraz Hakkı: Borçlular, icra takibine ve haciz işlemlerine itiraz edebilir. 
 • Mal Bildiriminde Bulunma: Haciz işlemleri sırasında hangi malların haczedileceğini belirleyebilme hakkına sahiptir. 
 • Ödeme Emrine İtiraz: İlamsız icra takiplerinde, ödeme emrine itiraz ederek sürecin durdurulmasını talep edebilir. 
 • Taksitlendirme Talebi: Borç miktarının taksitlendirilerek ödenmesi için talepte bulunabilir. 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilir ve Koruyabilirsiniz? 

 • Hukuki Danışmanlık Alın: İcra hukuku, detaylı ve kapsamlı bir hukuk dalıdır. Ankara’da profesyonel bir icra mahkemesi avukatına danışmak, haklarınızın korunması ve etkili bir şekilde kullanılması açısından önemlidir. 
 • Yasal Süreçlere Dikkat Edin: İcra takibi sürecinde belirlenen yasal sürelere ve prosedürlere uygun hareket edilmesi, hak kaybına uğramamanız için kritiktir.
 • Gerekli Belgeleri Hazırlayın: İcra takibi ve itiraz süreçlerinde gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, işlemlerin hızlı ve olumlu sonuçlanmasına katkı sağlar. Tecrübeli icra avukatı, bu belgeleri eksiksiz şekilde temin ederek alacağın daha hızlı tahsil edilmesini sağlar.
 • Anlaşma Yollarını Araştırın: Özellikle borçlular için, alacaklılarla yapılabilecek anlaşmalar (örneğin, borçların yeniden yapılandırılması) uzun ve maliyetli yasal süreçlerin önüne geçebilir. 

Haklarınızı bilmeniz ve etkili şekilde kullanmanız, icra dairesi işlemlerinde lehinize sonuç elde etmenize yardımcı olur. Yasal sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi, alacak tahsilatı avukatı rehberliği ile daha kolay hale gelir.

ankara icra dairesi avukatı

İcra Takibi Süreci Nasıl İşler? 

İcra takibi, alacakların yasal yollardan tahsil edilmesi amacıyla izlenen bir dizi adımdan oluşur. Bu süreç, genellikle alacaklının borçluya karşı olan mali talebini karşılamak için başlatılır. İcra takibi sürecinin temel aşamaları şu şekildedir: 

 1. İcra Takibinin Başlatılması

Gerekli Belgeler: Alacaklı tarafından takip başlatılabilmesi için gereken temel belgeler; borca ilişkin kanıt niteliğindeki belgeler (faturalar, sözleşmeler, çekler, senetler gibi), alacaklının kimlik bilgileri ve varsa borçluya ait bilgilerdir.

Yasal Süreç: Alacaklı, borcun tahsilatı için icra avukatı ile takip başlatır. Bu başvuruda alacağın miktarı, alacağın kaynağı ve borçlunun bilgileri gibi detaylar yer alır. 

 1. Takip Talebinin İşleme Alınması

İcra dairesi, başvuruyu değerlendirir ve uygun görülmesi halinde takip talebini işleme alır. Bu aşamada, borçluya bir ödeme emri gönderir. 

 1. Ödeme Emrinin Tebliği

Borçluya, alacak miktarını ve ödeme yapması gereken son tarihi belirten bir ödeme emri tebliğ edilir. Borçlunun ödeme emrine itiraz etme hakkı vardır. 

 1. Haciz İşlemleri

Borçlunun Ödeme Yapmaması: Borçlu, ödeme emrine belirtilen süre içerisinde itiraz etmezse veya ödeme yapmazsa, alacaklı haciz işlemi başlatılması talebinde bulunabilir. 

Gerekli Belgeler ve Süreç: Haciz işlemi için alacaklının, borçlunun mal varlığı hakkında bilgi vermesi gerekebilir. İcra dairesi, borçlunun mal varlığına el koymak için bir haciz memuru görevlendirir. 

 1. İtirazların İşlenmesi ve İtirazın Kaldırılması

Borçlu, icra avukatı ile ödeme emrine veya haciz işlemine itiraz edebilir. İtirazın incelenmesi ve gerektiğinde kaldırılması için yasal süreçler işletilir. 

 1. Alacağın Tahsili

İtirazlar kaldırıldıktan ve haciz işlemi tamamlandıktan sonra, elde edilen gelir borcu karşılamak üzere kullanılır. 

 1. İcra Takibinin Sonlandırılması

Alacağın tamamen tahsil edilmesi veya başka bir sebeple takibin sonlandırılması durumunda, icra takibi resmi olarak kapanır. 

İcra takibi süreci, alacaklının alacağını etkili bir şekilde tahsil edebilmesi için belirli yasal prosedürler çerçevesinde ilerler. Bu süreçte, alacaklı ve borçlunun haklarının korunması önemlidir. Alacaklılar, genellikle bu karmaşık süreçte rehberlik ve destek için bir icra hukuku avukatı ile çalışmayı tercih ederler. İcra dosyası takibi avukatları, gerekli belgelerin hazırlanmasından itirazların yönetilmesine kadar sürecin her aşamasında profesyonel hukuki yardım sunar.

icra hukuku avukatları

İcra Hukuku Danışmanlığı Neleri Kapsar? 

Ankara’da icra avukatı ve hukuku danışmanlık hizmetleri, takibin her aşamasında bireylerin ve işletmelerin yanında yer alır. Bu hizmetin kapsamı ve sunduğu faydalar oldukça geniştir. 

Kapsamı 

 • Hukuki Değerlendirme ve Analiz: Alacak ve borç durumlarının hukuki açıdan değerlendirilmesi, müvekkilin mevcut durumuna en uygun çözüm yollarının belirlenmesi. 
 • İcra ve İflas Süreçlerinin Yönetilmesi: İcra dairesinde yürütülen ilamlı ve ilamsız icra takipleri, haciz işlemleri ve iflas süreçlerinin başlatılması, yönetilmesi ve takibi. 
 • Anlaşmazlıkların Çözümü: İtiraz yönetimi, haciz işlemlerine itiraz ve diğer anlaşmazlıkların hukuki yollarla çözümü. 
 • Müzakereler ve Anlaşmalar: Borç yeniden yapılandırma, taksitlendirme anlaşmaları ve borçların yapılandırılması konularında müzakerelerin yürütülmesi. 

Faydaları 

 • Zaman ve Maliyetten Tasarruf: Profesyonel danışmanlık, icra mahkemesi sürecinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, zaman ve maliyetten tasarruf etmenize yardımcı olur. 
 • Hukuki Risklerin Azaltılması: Tecrübeli icra ve iflas hukuku avukatı, müvekkillerin karşılaşabileceği hukuki riskleri minimize eder. 
 • Maksimum Verimlilik: Alacağın tahsilinde işlemlerin hukuka uygun ve etkili şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. 
 • Kişiye Özel Çözümler: Müvekkillerin ihtiyaçlarına ve özel durumlarına uygun, özelleştirilmiş hukuki çözümler sunulmasını sağlar. 

Avukat İcra Takibinde Ne Yapar? 

İcra takibi, alacakların yasal yollarla tahsil edilmesi sürecidir. Ankara en iyi icra avukatı, bu sürecin her aşamasında alacaklıların haklarını koruyup, borçların tahsil edilmesini sağlamak için çeşitli görevler üstlenir. İcra takipleri genellikle iki ana türe ayrılır: ilamlı icra takibi ve ilamsız icra takibi. Her bir takip türünün kendine özgü aşamaları ve prosedürleri vardır. 

İlamlı İcra Takibi

 • Başlangıç: İlamlı icra takibi, mahkeme kararı veya diğer yasal belgelerle kesinleşmiş alacakların tahsil edilmesi sürecidir. İcra dairesi avukatı, ilgili daireye başvurarak alacak için takip başlatır. 
 • Tebligat: Borçluya, icra takibi başlatıldığına dair bir tebligat yapılır.
 • Haciz İşlemleri: Borçlunun ödeme yapmaması durumunda, alacak tahsilatı avukatı haciz işlemi başlatılması için talepte bulunur. 
 • İtiraz ve İtirazın İptali: Borçlu, takibe itiraz edebilir. Bu itirazın kaldırılması için avukatlar gerekli hukuki işlemleri yürütür. 

İlamsız İcra Takibi

 • Başlangıç: İlamsız icra takibi, mahkeme kararı gerektirmeyen belgeler (çek, senet gibi) üzerine yapılan takiptir. Süreç, icra dairesine başvurarak başlar. 
 • Ödeme Emri: Borçluya, belirli bir süre içinde borcunu ödemesi gerektiğini bildiren bir ödeme emri gönderilir. 
 • Haciz İşlemleri: Ödeme emrine rağmen borç ödenmezse, icra avukatı borçlunun mal varlığı üzerine haciz işlemi başlatılması talebinde bulunur. 
 • İtiraz ve İtirazın İptali: Borçlu, ödeme emrine ve haciz işlemine itiraz edebilir. Bu itirazları kaldırmak için gereken adımları atar. 

Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözümler 

 • Borçluların itirazları, icra sürecini yavaşlatabilir. Avukatlar, hızlı ve etkili itiraz yönetimi için gerekli hukuki bilgiye sahiptir. 
 • Haciz işlemleri, borçlunun mal varlığının belirlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde zorluklar çıkarabilir. Avukatınız, haciz işlemlerinin yasalara uygun ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. 
 • Bazı durumlarda, borçlunun ödeme yapacak yeterli mal varlığı olmayabilir. Bu durumda, alternatif çözüm yolları (örneğin, taksitlendirme veya yeniden yapılandırma) üzerinde müzakere yürütülebilir. 

Ankara’da icra takibi avukatı, alacaklıların haklarını koruyan ve alacakların tahsil edilmesi sürecinde karşılaşılan zorluklara profesyonel çözümler sunan kritik bir rol oynar. Bu süreç, derin hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden, icra hukukunda en iyi avukatlarla çalışmanız önem taşır. 

İcra Hukuku Hizmetlerimiz 

Ankara icra avukatı olarak sunduğumuz hizmetler, alacakların tahsil edilmesi sürecinde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek ve müvekkillerimizin haklarını korumak için tasarlanmıştır. Aşağıda, sunduğumuz başlıca hizmetler ve bunların içeriği hakkında genel bilgi bulunmaktadır: 

İlamsız İcra Takibi 

Mahkeme kararı gerektirmeyen ve doğrudan icra müdürlüğüne başvurularak yapılan bir alacak tahsilat yöntemidir. Özellikle senet, çek gibi belgelere dayalı alacakların tahsilinde etkili bir yol sunar. Müvekkillerimize, ilamsız icra takibi süreçlerinin başlatılması, takip edilmesi ve alacakların tahsilatının sağlanması konusunda yardımcı oluyoruz. 

İlamlı İcra Takibi 

Mahkeme kararı ile hükmedilmiş alacakların tahsilatı için kullanılır. Bu yöntem, mahkeme kararının icra edilmesi sürecini kapsar ve genellikle daha karmaşık hukuki işlemleri içerir. Müvekkillerimizi, ilamlı icra takiplerinde temsil ederek, mahkeme kararlarının etkin bir şekilde icra edilmesini sağlıyoruz. 

Haciz İşlemleri 

Borçlunun taşınır veya taşınmaz mal varlıklarına el koyarak, alacağın tahsil edilmesi sürecidir. Haciz işlemlerinin yasal çerçevede doğru ve etkili bir şekilde yürütülmesi için müvekkillerimize rehberlik ediyoruz. 

İtirazların Değerlendirilmesi 

İcra süreçleri sırasında, borçlu tarafından yapılan itirazların değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerekebilir. Bu itirazlar, takibin durdurulması veya iptal edilmesine yol açabilir. İtirazların hukuki dayanaklarını analiz ederek, müvekkillerimizin haklarını koruyor ve gerekli hukuki işlemleri yürütüyoruz. 

İcra Mahkemelerinde Temsil 

Dava ve diğer hukuki süreçlerde, Ankara’da icra avukatı olarak müvekkillerimizi temsil ediyoruz. Bu, müvekkillerimizin haklarının etkili bir şekilde savunulması ve sürecin hukuka uygun şekilde yürütülmesi için kritik öneme sahiptir. 

Konkordato ve İflas Davaları 

Genel olarak, borçların yeniden yapılandırılması ve mal varlığının tasfiyesini kapsar. Bu tür davalar, özellikle finansal zorluklar içinde olan işletmeler için önemlidir. Müvekkillerimize, bu süreçlerde hukuki danışmanlık sağlayarak, en iyi sonucun elde edilmesine yardımcı oluyoruz. 

Tahsilat İşlemleri 

Tahsilat işlemleri, alacakların tahsil edilmesi için yürütülen genel işlemleri ifade eder. Bu kapsamda, müvekkillerimize alacaklarının tahsil edilmesi sürecinde baştan sona destek oluyoruz. Tahsilat stratejileri geliştiriyor, borçlularla müzakereler yürütüyor ve gerekirse yasal işlemleri başlatıyoruz. 

Ankara’da sunduğumuz icra hukuku avukatı hizmetleri, alacak tahsilatı sürecinde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşım sunar. Müvekkillerimizin hukuki haklarını korurken, alacaklarının etkili ve verimli bir şekilde tahsil edilmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

Ankara'nın en iyi icra avukatları

Ankara’da En İyi İcra Avukatını Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler 

İcra takibi ve alacak tahsilatında karşılaşılan zorlukların, başarılı şekilde yönetilmesi için icra hukukunda en iyi avukatlarla hareket etmek kritik öneme sahiptir. Ankara’da en iyi icra avukatı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken temel kriterler: 

Tecrübe ve Uzmanlık 

İcra ve iflas hukuku, spesifik bilgi ve beceriler gerektiren karmaşık bir alan olduğundan, seçeceğiniz avukatın bu alanda tecrübe ve uzmanlığa sahip olması önemlidir. Tecrübeli haciz işlemleri avukatı, hukuki süreci daha iyi yönetir. Hızlı icra takibi için müvekkiline etkili stratejiler sunar. 

Başarı Oranı 

Avukatın geçmişteki başarı oranı, benzer davaları ne kadar başarıyla yönetebildiğinin bir göstergesidir. Yüksek başarı oranına sahip olanlar, alacak tahsilatı sürecinde olumlu sonuçlar elde etme konusunda güven verir. 

Ulaşılabilirlik ve Şeffaflık 

Avukat, müvekkillerine kolayca ulaşılabilir olmalı ve süreç boyunca şeffaf bir iletişim sağlamalıdır. Davaların gidişatı hakkında düzenli bilgilendirme yapması ve müvekkillerinin sorularına açık ve anlaşılır yanıtlar vermesi, güven ilişkisinin kuvvetlenmesine yardımcı olur. 

Tecrübe, uzmanlık, ulaşılabilirlik ve şeffaflık; bu süreçte temel ölçüt olarak öne çıkar. Ankara’da tecrübeli borç tahsilatı avukatı seçerken bu kriterlere dikkat etmeniz, alacağınızın hızlı şekilde tahsil edilmesini sağlar. 

Ankara’da İcra Avukatı Ücretleri 

İcra avukatı ücretleri, bir dizi prensip ve faktöre göre belirlenir. Ücretin belirlenmesinde, Türkiye Barolar Birliği’nin asgari ücret tarifesi ve Avukatlık Kanunu‘nun ilgili düzenlemeleri esas alınır. Ücretlendirme genellikle avukatın tecrübesi, işin karmaşıklığı ve gerektirdiği zaman gibi faktörlere göre değişir. Ayrıca Ankara gibi büyük şehirlerde ücret daha yüksek olmaktadır. Ücretlendirmeyi etkileyen bazı temel faktörler: 

Ücretlendirme Prensipleri 

 • Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Tarifesi: Ankara icra hukuku avukatı ücreti, ilgili kanununa ve Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen minimum ücret tarifesine uygun olarak belirlenir. Bu çerçevede, avukatlar hizmetlerinin karşılığı olarak makul bir ücret talep edebilir. 
 • Sabit Ücret veya Saat Ücreti: İcra hukukunda uzmanlaşan avukatlar, genellikle ya sabit bir ücret anlaşması ya da harcadıkları zaman üzerinden (saat ücreti) ücretlendirme yapar. Sabit ücret, genellikle belirli bir hukuki işlem veya dava için önceden belirlenen toplam ücreti ifade eder. Saat ücreti ise iş üzerinde harcan zamana bağlıdır. 

Ücretlendirmeyi Etkileyen Faktörler 

 • Avukatın Tecrübesi ve Uzmanlığı: Deneyim ve uzmanlık derecesi, ücretlendirme üzerinde önemli etkiye sahiptir. Daha tecrübeli icra mahkemesi avukatı, genellikle daha yüksek ücret talep eder. 
 • Davanın Karmaşıklığı: Davanın veya icra takibinin karmaşıklığı, gerekli çalışma miktarını ve dolayısıyla ücreti etkileyebilir. Daha karmaşık vakalar, daha fazla araştırma, hazırlık ve mahkeme zamanı gerektirebilir. 
 • Gereken Çalışma ve Zaman: İşin gerektirdiği çalışma miktarı ve zaman, ücretlendirme üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Zaman yoğunluğu yüksek işler, genellikle daha yüksek ücretlendirme gerektirir. 

Ankara’da icra avukatı danışmanlığı almadan önce, ücretlendirme konusunda netlik sağlamak için açık bir iletişim kurmanız önemlidir. Avukatınızla görüşürken ücretlendirme, tahmini maliyetleri ve olası ek ücretleri detaylı bir şekilde konuşmak; süreç boyunca herhangi bir anlaşmazlık yaşanmasının önüne geçer. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Haber Bültenimize e-Posta ile
Kayıt Olun

Geri
Bizi Arayın
WhatsApp
E-Posta