Evlilik İzni – Düğün İzni | Şartları, Süresi ve Merak Edilenler 

  • Anasayfa
  • Blog
  • Makale
  • Evlilik İzni – Düğün İzni | Şartları, Süresi ve Merak Edilenler 
evlilik izni

İş Kanunu’nda ele alınan diğer birçok izin türü gibi evlilik izni veya diğer ismiyle düğün izni de özel olarak düzenlenmiş bir haktır. İş Kanunu’nda ücretsiz izin, yıllık izin ve ücretli izin türleri gibi daha genel izin türleri bulunurken; doğum izni ve cenaze izni gibi daha özel izin türleri de düzenleme altına alınmıştır. Yapılan bu düzenlemeler, çalışma hayatını daha kolay hale getirmeyi ve işçilerin önemli günleri için vakit ayırabilmelerini amaçlamaktadır. 

Özel sektörde çalışanların en fazla merak ettiği konuların başında düğün izni de gelmektedir. Yazımızda bu izin türünün şartları, ne zaman kullanılabileceği ve kaç gün olacağı gibi merak edilen hususlar incelenecektir. İş Hukuku’nun temel kavramlarını öğrenmek istiyorsanız Ankara iş hukuku avukatı olarak sizler için hazırladığımız makaleleri inceleyebilirsiniz. 

Evlilik İzni Nedir? 

Evlilik izni veya diğer adıyla düğün izni, işçilerin evlenmeleri halinde ücretlerinden bir kesinti yapılmaksızın kullanabilecekleri, 3 günlük bir mazeret iznidir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 2. ek maddesi ile düzenlenmiştir. 

3 günlük izin süresi, Kanun ile belirlenmiş asgari süredir. Özel iş sözleşmeleri ile bu süre 3 günden daha fazla belirlenebilmektedir. Evlenmek için izin kullanmak isteyen çalışanlar, düğün izni taleplerini bir form veya dilekçe ile işverene bildirmelidir. 

Ne Zaman Kullanılır? 

İş Kanunu’nda evlilik izni ne zaman kullanılır konusunda bir düzenlemeye gidilmemiştir. Evlilikten sonra hemen kullanılabileceği gibi belirli bir süre geçmesinden sonra da kullanılabilmektedir. Yani bu iznin ne zaman kullanılacağı işçi ve işverenin ortak kararına bağlıdır. Önemli olan nokta iznin, evlilikten çok sonra ya da çok önce kullanılmamasıdır. İşverenin kabul etmesi halinde, işçi makul süre içinde dilediği zaman bu izni kullanabilir. 

Evlilik İzninin Şartları Nelerdir? 

Düğün izni kullanmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. İzin talep edilirken, işverenlerce nikah töreni günün belirlenmiş olması ve nikah tarihinin net olarak kendilerine bildirilmesi istenmektedir. İzin süresi de bu tarih dikkate alınarak belirlenmektedir. 

Evlilik İzni Kaç Gün 2023 

Evlilik izni özel sektörde 3 gündür. Devlet memurları içinse 7 gün olarak düzenlenmiştir. İş sözleşmesi ile daha uzun bir izin süre belirlenmesi halinde bu da geçerli olacaktır. Evlenen işçinin izin hakkı, Kanun tarafından düzenlenen bir haktır. Bu nedenle işveren, talep etmesi halinde işçiye izin kullandırmak zorundadır. 

Evlilik İzninin Hafta Sonuna Denk Gelmesi Halinde Ne Olur? 

Evlilik için izin alınması halinde, izin süresi çalışma gününden sayılacaktır. Düğün izni haricinde; İş Kanunu 2. ek madde belirtilen tüm özel izinler, çalışma yapılan günlerden sayılmaktadır. 

3 günlük izin süresi, yıllık izinden hariç tutulmaktadır. Ayrıca ücretli bir izin türüdür. Bu sebeple izin süresi, hafta tatili ve yıllık izinden düşülmez. Böyle bir durumun meydana gelmesi halinde, ücret kesintisi haksız yapılmış olacağı için işçi, kesilen ücreti ya da eksik kullandırılan izni karşılığında işvereninden tazminat talep etme hakkına sahiptir. 

Ancak şu da unutulmamalıdır ki; izin nedeniyle ücretin kesilmesi veya farklı bir problemin yaşanması halinde alanında uzman bir Ankara iş avukatı ile yasal sürece başlamak, daha kolay ve sağlıklı bir yol olacaktır. Bu nedenle bir hak kaybına uğramamak için ilk olarak iş hukuku avukatına danışmanızı tavsiye ederiz. 

Evlilik İzni Birden Fazla Kullanılabilir Mi? 

Kanunumuzda bu konuyla ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yani işçiler, yeniden evlenmeleri halinde tekrar düğün izni kullanabilir. 

Memurlarda Düğün İzni 

Düğün izni için özel sektörde olduğu gibi kamuda da benzer düzenlemeler bulunmaktadır. Memurların izin hakkı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre memurların kendilerinin ya da çocuklarının evlenmesi veya 1. dereceden akrabaların ölmeleri halinde; 7 günlük izin hakkına sahiptirler. Ayrıca eşi doğum yapan memurların, 10 günlük babalık izni hakkı da bulunmaktadır. 

Özel sektörde olduğu gibi memurlar için de bu hakkın kullanılmasında, nikah ve evliliğin yapılmış olması şartı aranmaktadır. Memurlar evlenmelerinin ardından, düğün izni dilekçesi ile belirtilen süre içinde izin kullanmayı talep edebilir. 

Evlenen Memurlar Kaç Gün İzin Kullanabilir? 

Devlet memurları 7 günlük evlilik izni hakkına sahiptir. Bu izin, memurun sadece kendisi için geçerli değildir. Yani çocukları evlenen memurlar da bu izni kullanabilmektedir. Düğün izninin hafta sonu gibi resmi tatillere denk delmesi halinde, bu süre izinden düşülmektedir.

Nikah İzni Ne Zaman Kullanılır? 

Bu izin, nikahtan önce kullanılamamaktadır. Evlenen işçinin izin hakkı kullanabilmesi için nikah günü alması gerekmektedir. İşçi bu izni, evliliğin kurulmasından sonra kullanılabileceği gibi nikah kıyıldıktan sonraki tarihlerde de kullanılabilmektedir. 

Düğün İzni Nasıl Alınır? 

Düğün izni talebi nikah tarihinin alınmasından sonra, bir dilekçe ile işveren veya iş yerindeki insan kaynakları birimlerine bildirilmelidir. İş yerinin talep etmesi durumunda nikah gününün alındığını gösteren belge de dilekçeye eklenmek zorundadır. 

Evlilik İzni Dilekçesi Nasıl Yazılır? 

Evlilik için izin talep eden çalışan, doğru ve eksiksiz bilgiler yer alan, usulüne uygun bir izin dilekçesi yazmalıdır. Düğün İzni talebinde bulunurken; iznin düğün amacıyla alındığı, talep edilen izin süresi ve nikah tarihi gibi önemli bilgilere yer verilmelidir. Devamında ise bu dilekçe ile işverene yazılı şekilde talepte bulunulmalıdır. 

Verilen dilekçenin işverene tebliğ edildiğini gösteren bir evrak beyanının alınması da gerekmektedir. Aksi takdirde ispat konusunda güçlük yaşanabilir. Çünkü, işvereninin evlilik izni kullanmayı yasaya aykırı şekilde önlemeye çalışması gibi durumlarda, alınacak olan bu evrak delil niteliği taşıyacaktır. 

İşveren Evlenme İzni Kullandırmazsa Ne Yapılmalıdır? 

Evlenme mazeret izni, Kanun tarafından emredilen bir izin türüdür. Yani, bu iznin kullanılması işverenin inisiyatifinde değildir. Düğün izninin kullanılmasını engellemek veya kullanılan izin sebebi ile ücret de kesinti yapmak, Kanun tarafından işçiye verilmiş olan bir hakkın ihlali sayılmaktadır.  

Böyle bir durumda işçi, iş akdini haklı nedenle feshedebilir. Feshin haklı nedene dayanması sebebi ile işçi, istifa etmiş olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, Ankara iş hukuku avukatı için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Evlenen Kişi Tazminat Alarak İşten Ayrılabilir Mi? 

Yukarıda da dile getirdiğimiz üzere; düğün izni kullandırılmayan kişiler, haklı nedenle istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ayrıca unutulmamalıdır ki; kadın işçiler, evlilik nedeniyle işten ayrılmaları halinde tazminat almaya hak kazanır. Bu hak sadece kadın çalışanlar için düzenlenmiştir. Alınacak tazminat hukuki açıdan kıdem tazminatıdır. Kadın çalışanların, tazminatlarını alacak şekilde işten ayrılabilmeleri için evlendikleri tarihten itibaren 1 sene içerisinde bu hakkını kullanmaları gerekmektedir. Evlilik nedeniyle işten ayrılma adlı yazımızı inceleyerek, konu hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Evlilik İzni Kullanan İşçi İşten Çıkarılabilir Mi? 

Evlilik nedeniyle izin hakkını kullanmak isteyen işçiler, bu sebeple işten çıkartılamaz. Evlilik izni, kanun tarafından işçilere tanınan bir haktır. Bu hakkın kullanılması, işveren için haklı fesih nedeni oluşturmaz. Yani, işçinin evlenmesi nedeniyle veya düğün izni kullanması nedeniyle işten çıkartılması halinde işveren, işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Tazminatları ödenmeyen işçi, tecrübeli bir iş avukatı ile dava açarak, haklarına ulaşabilmektedir. Ayrıca bu durum ayrımcılık yasağına da aykırıdır. Bu nedenle işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarına ek olarak; ayrımcılık tazminatı talep etme hakkı da bulunmaktadır. 

İş Hukuku Avukatı İçin Bize Ulaşabilirsiniz

Evlenmek isteyen kişiler, izin alırken; ücrette kesinti yapılması veya hiç izin kullandırılmaması gibi durumlar ile karşılaşabilmektedir. Yazımızın genelinde de bahsettiğimiz üzere bu hak, işçilere İş Kanunu ile tanınmıştır. İşçinin talep etmesi halinde, işveren bu hakkı kullandırmak zorundadır. Ancak uygulamada evlenmek isteyen birçok kişinin, bu hakkını kullanamadığı görülmektedir. Eğer siz de bu konu hakkında problem yaşıyorsanız, bilgi almak için Ankara iş hukuku avukatı olarak bizi arayabilirsiniz.

Düğün İzni Hakkında Sık Sorulan Sorular 

Konu hakkında en sık sorulan soru ve cevapları aşağıda bulunmaktadır.

Evlilik izni kaç kere kullanılır? 

Düğün izni kullanmak için sınırlama bulunmamaktadır. Çalışan kişiler, kaç kez evleniyor olursa olsun; her yeni evlilikte bu izne hak kazanmaktadır. İşveren, bu izni kullanmayı engelleyemez. 

Düğün nikah izni kaç gün? 

Evlilik izni yedi gün, doğum izni 8+8 hafta, ölüm izni ise 7 gündür. 

Evlenmek isteyenlere izin vermek zorunlu mu? 

Bu hak kanun ile tanınmıştır. Yani işverenin izin kullandırma inisiyatifi yoktur. Eğer işveren evlilik izni kullandırmaz ise işçi, tazminata hak kazanacak şekilde istifa edebilir. 

Hafta sonu dahil edilir mi? 

Evlilik mazereti izninin hafta sonuna denk gelmesi halinde, tatil günleri de bu izin süresine dahil sayılmaktadır.  

Nişan izni var mı? 

Düğün izni yalnızca resmi nikah durumunda kullanılabilmektedir. Yani söz, kına ve nişan gibi haller için Kanun tarafından özel olarak bir izin öngörülmemiştir. 

Evlenmek için izin kullananların ücretlerinden kesinti yapılır mı? 

Yapılamaz. 3 günlük evlilik mazereti izni Kanun ile düzenlenmiş bir haktır. Bu izin süresi de çalışılmış sürelerden sayılmaktadır. Bu izni kullanan işçi, çalışmış gibi ücrete hak kazanır. 

Kardeşin evlenmesi halinde düğün izni kullanılabilir mi? 

Bu hak sadece işçinin kendisine tanınmıştır. Özel sektörde çalışanlar; çocukları veya kardeşi için bu izni kullanamaz. 

Haber Bültenimize e-Posta ile
Kayıt Olun

Geri
Bizi Arayın
WhatsApp
E-Posta