Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma | Evlenen Kadın İşçi Tazminat Alır Mı? 

 • Anasayfa
 • Blog
 • Makale
 • Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma | Evlenen Kadın İşçi Tazminat Alır Mı? 
evlilik nedeniyle işten ayrılma

Kadın işçiler, evlilik nedeniyle işten ayrılma hakkına sahiptir. Bu hak, eski 1475 sayılı Kanunu’nun 14. maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre kadın çalışanlar, evlendikten sonra 1 yıl içinde tazminat alarak işten ayrılabilir. Ankara iş hukuku avukatı olarak sizler için hazırladığımız bu yazıda, konuya dair merak ettiklerinizin cevabına ulaşabilirsiniz. 

Evlenince Tazminat Alınır Mı? 

Kadın işçiler, evlendikten sonra 1 sene içerisinde işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanır. Halk arasında evlilik nedeniyle işten ayrılma tazminatı veya evlilik tazminatı olarak bilinen bu tazminat; aslında hukuken kıdem tazminatıdır

Kadın işçiler, evlendiklerinde tazminat alarak işten ayrılmak için bazı şartları yerine getirmek zorundadır. Bu şartlar şunlardır: 

 • İlk ve en önemli şart, kadın olmaktır. Erkek işçilerin evlilik tazminatı hakkı yoktur. 
 • İş yerinde en az bir sene boyunca çalışmak ve kıdem tazminatına hak kazanmak şarttır. 
 • Kadın işçi, evlenme tarihinden itibaren bir sene içinde işten ayrılmış olmalıdır. Evlilik tarihi olarak, resmi nikahın yapıldığı tarih esas alınır. 
 • İşten ayrılma iradesini içeren bir dilekçe sunarak iş sözleşmesini feshetmelidir. 
 • Sözleşmeyi evlilik sebebiyle sona erdirdiğini ispatlamalıdır. 

Bu şartları taşıyan kadın çalışanlar, işe başladıkları tarihten itibaren her geçen tam sene için 30 günlük brüt ücretleri tutarında kıdem tazminatına hak kazanır.  

Kadın işçi, evlenmesi nedeniyle işveren tarafından işten çıkarılırsa bu durum ağır bir ihlal sayılır. İşçi, işten çıkarılma sebebinin evlilik olduğunu kanıtlarsa, kıdem tazminatının yanı sıra ihbar tazminatı ve ayrımcılık tazminatına da hak kazanır. 

Evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı hakkı, iş hukukunda kadın işçilerin korunması ve aile kurmalarını teşvik etmek için getirilmiş bir düzenlemedir. Bu hakkın kullanılması için yukarıda belirtilen şartlara dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca, evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı hakkı, aynı eşle yeniden evlenme halinde de geçerlidir. 

Erkek İşçiler Evlenince Tazminat Alabilir Mi? 

İş Kanunu, evlilik nedeniyle işten ayrılma hakkını yalnızca kadın işçilere tanımıştır. Erkek işçiler bu hakka sahip değildir. 

Ancak, erkek işçilerin de tazminat alarak işten ayrılabilecekleri özel düzenlemeler bulunmaktadır. Erkek işçinin askerlik görevi nedeniyle işten ayrılması buna örnektir. Askere giderken tazminat alınır mı adlı yazımızı inceleyerek konu hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. 

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Tazminatı Hesaplama 

Bu tazminatın hukuken kıdem tazminatı olduğunu söyledik. Bu sebeple evlilik nedeniyle işten ayrılma tazminatı, kıdem tazminatı ile aynı şekilde hesaplanır. Evlilik tazminatı hesaplama formülü şu şekildedir: 

Kıdem tazminatı = (Giydirilmiş son brüt maaş x Çalışılan yıl sayısı) 

Evlilik tazminatı hesaplanırken şunlara dikkat edilir: 

 • Evlilik tazminatı, son brüt kazancınıza göre hesaplanır. 
 • Ödeme, son brüt kazancınız ve çalışma yılınızın toplamına dayanır. 
 • Evlilik tazminatı sadece kadın işçilere ödenir. 
 • Evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde evlilik tazminatını talep etmeniz gerekir. Aksi takdirde bu sebebe dayanarak, tazminat alacak şekilde işten ayrılamazsınız. 
 • Kadın çalışanın, evlilik sebebiyle işten ayrıldığını bir dilekçe ile işverene bildirmesi gerekir. 
 • Yıllık izin kullanmamışsa veya ödenmeyen fazla mesai ücreti vb. varsa, açacağınız dava ile bu alacaklarınızı birlikte talep edebilirsiniz. 
 • Kıdem Tazminatınız ödenmezse, işten ayrılma tarihinizden itibaren 5 yıl içinde dava açma hakkınız bulunmaktadır. 
 • İşten çıkış tazminatı hesaplaması yapılırken son brüt ücrete; yıllık ikramiye, aylık olarak size ödenen yol ve yemek yardımına ilişkin ücretler de dahil edilir. 

Bu bilgiler ışığında, evlilik nedeniyle işten ayrılma tazminatınızı hesaplarken dikkate almanız gereken birçok faktör olduğunu görmekteyiz. İlgili yasalar ve düzenlemeler hakkında daha fazla bilgi için bir iş hukuku avukatına danışmanız gerekir. 

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılmada İhbar Süresi Beklenir Mi? 

Kadın işçiler için evlenmek haklı fesih sebebidir. Haklı fesihte ise bildirim sürelerine uyma zorunluluğu yoktur. Yani, kadın işçi evlendiği tarihten itibaren istediği gün işten ayrılma hakkına sahiptir. Bunun için işverene önceden haber verme zorunluluğu yoktur.  

Bu hakkı kullanabilmek için işçinin evlilik belgesini işverene sunması ve feshi ‘evlilik’ nedeniyle yaptığını açıkça belirtmesi gerekir. Noter aracılığıyla gönderilen dilekçe en güvenli yöntemdir. Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçi, tazminatlarını ve işçilik alacaklarını talep edebilir; fakat ihbar tazminatı talep edemez. Çünkü iş akdini fesheden taraf kendidir.  

Ayrıca, bu sebebe dayanan işçi istediği zaman başka bir işe başlayabilir. İşten ayrılmadan önce, bir hak kaybına uğramamanız için alanında uzman bir iş avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.  

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan İşsizlik Maaşı Alır Mı? 

Hayır, evlendiği için işten ayrılan işçiler, işsizlik maaşı alamaz. İşsizlik maaşı, işten haksız yere çıkarılan işçilere maddi destek sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir uygulamadır. Ancak, her işten ayrılan işçi bu haktan yararlanamaz. 

İşsizlik maaşı alabilmek için, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir sebeple feshedilmiş olması gerekir. Evlilik nedeniyle işten ayrılan bir işçi, kanunun kendisine tanıdığı bir hakkı kullanarak kendi isteğiyle işten ayrılmış olur. Bu nedenle, evlilik nedeniyle işten ayrılan işçilere işsizlik maaşı ödenmez. 

Evlendikten Sonra Başka İşe Başlama

Evlenerek işten ayrılan işçi, farklı bir işe başlamakta serbesttir. Hiç kimse, çalışma hak ve özgürlüğünden mahrum bırakılamaz. İşçinin yeni işe başlaması halinde, yeni bir iş sözleşmesi kurulmuş olur. Kıdem yılı ise sıfırlanır. 

Hangi SGK Çıkış Kodu Verilir? 

Kadın işçi evlendiği için işten çıkarsa, SGK çıkış kodu 13 verilir. Bu kod, işçinin evlilik sebebiyle işinden ayrıldığını gösterir. İşten çıkış sebebinin, SGK çıkış koduyla uygun olması gerekir. 

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılmada İhtarname Zorunlu Mu? 

Evlilik nedeniyle işten çıkmak isteyen işçi, işverene ihtarname göndermek zorunda değildir. İşçi, ihbar süresine uymadan ve ihtar çekmeden doğrudan işten ayrılabilir. 

Bu bir zorunluluk olmamakla birlikte, noter yoluyla ihtarname çekmenizi öneririz. Çünkü, evlenip işten ayrılan işçinin tazminat alabilmesi için bu durumu kanıtlaması şarttır. İhtarname ise yazılı bir kanıttır. İleride meydana gelebilecek hukuki anlaşmazlıklarda ispat aracı olarak kullanılır. 

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçe Örneği 

Evlilik sebebiyle işten ayrılma ihtarname örneği aşağıda verilmiştir. Fakat bunun genel bir örnek olduğunu hatırlatmak isteriz. Her somut olay kendi özelliklerine göre değerlendirilir. Bir iş avukatına başvurmadan ihtar çekerseniz, hak kayıpları yaşayabileceğinizi unutmayın. 

ANKARA … NOTERLİĞİNE  

İHTARNAME 

İHTAR EDEN:  

İHTAR EDİLEN: 

KONU: İş Sözleşmesinin evlilik nedeniyle 1475 S.Y. 14. maddesi gereğince feshi ve işçi alacaklarının ödenmesi talebi. 

1- Şirketinizde …………..-…………. tarihleri arasında …………………… pozisyonunda çalışmaktayım. 06.09.2019 tarihinde evlendim. 

2- 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre; kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir sene içerisinde kendi isteğiyle iş akdini sona erdirmesi durumunda, işçiye kıdem tazminatı ödenir. Bu hükme dayanarak, evlilik nedeniyle …/…/… tarihinden itibaren iş sözleşmemi feshediyorum. 

3- Gerekli işlemlerin yapılması ve kıdem tazminatımla birlikte, İş Kanunu’ndan kaynaklanan hafta tatil ücreti, genel tatil ücreti, fazla çalışma ücretleri, yıllık izin ücretleri ve diğer ücret alacaklarımın 3 gün içinde aşağıdaki banka hesabıma yatırılmasını talep ediyorum. Aksi takdirde, alacağın tahsili için yasal yollara başvuracağımı ve bu durumda doğacak yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını beyan, ihtar ve ihbar ederim. 

Saygılarımla. 

İhtar Eden 

BANKA BİLGİLERİ: 

Banka İsmi:  

Şube İsmi:  

IBAN numarası: 

EK: Evlilik cüzdanı fotokopisi, aile nüfus kaydı 

Tarih :…/…/20… 

Sayın Noter; 3 nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir örneğinin muhataba APS yolu ile tebliği, bir örneğinin dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhine havi diğer örneğinin de tarafıma verilmesini talep ederim. 

Bu örnekte görüldüğü gibi ihtarname, işçinin iş akdini evlilik sebebiyle sonlandırdığını ve kıdem tazminatı ile diğer ücret alacaklarının ödenmesini talep ettiğini belirtir. İhtarname, noter yoluyla gönderilir. Hızlı veya normal tebligat yoluyla işverene tebliğ edilir. İhtarnameye, evlilik cüzdanı fotokopisi ve aile nüfus kaydı eklenmelidir. 

Haber Bültenimize e-Posta ile
Kayıt Olun

Geri
Bizi Arayın
WhatsApp
E-Posta