İsim Değiştirme 2023 | İsim ve Soy İsim Nasıl Değiştirilir? 

isim değiştirme

İsim değiştirme; gülünç bir isme sahip olma, ismi sevmeme ya da aynı isim ve soy isimli birinin varlığı gibi durumlarda başvurulan bir yoldur. Bu işlem, dava açarak veya e-devletten belirli durumlarda nüfus müdürlüğüne başvurarak gerçekleştirilebilir. Bu yazımızda konu ile ilgili merak edilenleri ele alacağız.

İsim Değiştirme Nasıl Yapılır? 

İsim değiştirme için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Birincisi, mahkeme kararı ile isim ve soy ad değiştirmektir. Bu yöntemde, ismini değiştirmek isteyen kişilerin ikametgahlarının bulunduğu yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesine yazılı bir dilekçe vermeleri ve dava açmaları gerekir. Dava açmak için haklı bir sebep göstermek ve isim değişikliği talebinin kişinin yararına olacağını kanıtlamak gerekmektedir. Mahkeme yolu daha uzun ve masraflı bir süreçtir. 

İkinci yöntem ise, e-Devlet üzerinden isim değişikliği yapmaktır. Bu yöntemde, mahkeme kararı aranmaksızın belirli şartları taşıyan kişilerin nüfus müdürlüklerine başvurarak isimlerini değiştirmeleri mümkündür.  E-Devlet üzerinden yapılacak değiştirme hizmetinin son tarihi 24 Aralık 2022’dir. Bu tarihten sonra bu hizmetten yararlanmak mümkün olmayacaktır. 

İsim Değiştirme Davası 

İsim değiştirme davası, mevcut isminden memnun olmayan kişilerin, kanunlara uygun olarak ismini veya soy ismini değiştirmek için açtığı bir hukuk davasıdır. Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesine göre açılabilir. Bu maddeye göre kişi, haklı sebeplerle ismini veya soy ismini değiştirmek isterse, nüfus siciline kayıtlı olduğu yerin asliye hukuk mahkemesine başvurabilir. 

İsim değişikliği davasında; ismin bütünüyle farklı bir isimle değiştirilmesi, isme başka bir ismin ilave edilmesi veya iki isimden birinin çıkarılması istenebilmektedir. Fakat bu davayı açabilmek için haklı gerekçelere sahip olmak gerekmektedir. Haklı gerekçeler, mahkeme tarafından somut duruma göre belirlenir. Örneğin kişinin isminin alay konusu, telaffuzu güç, manasız veya toplumsal ahlak normlarına ters olması, haklı gerekçe olarak sayılmaktadır. 

1. İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?  

İsim değiştirme davası açmak için, öncelikle istenen isim veya soy ad değişikliğinin gerekçesini belirten bir dilekçe hazırlamak gerekir. Dilekçede, kişinin kimlik bilgileri, mevcut ismi veya soy ismi, değiştirmek istediği ismi veya soyadı ve bunun nedenini açıkça yazmak zorunludur. Dilekçeye, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, adli sicil kaydı ve varsa isim değişikliğini destekleyen belgeler eklenmelidir. Bu belgelerle birlikte, nüfus siciline kayıtlı olduğu yerin asliye hukuk mahkemesine başvurmak gerekir. 

2. Hangi Mahkemede ve Kime Karşı Açılır 

İsmini değiştirmek isteyenler, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe vererek açılır. Dava dilekçesinde haklı gerekçeler açıklanmalıdır. Dilekçede karşı taraf olarak Nüfus Müdürlüğü belirtilir. Dava, davacı kendisi veya özel yetkili vekaletname verdiği avukat aracılığıyla açabilir. Reşit olmayanlar ise velilerinin rızasıyla davayı açabilirler. 

3. Dava Ne Kadar Sürer?  

İsim değiştirme davası, mahkemenin yoğunluğuna ve davanın durumuna göre değişmekle birlikte, genellikle 3-6 ay arasında sonuçlanır. Mahkeme başvuruyu inceleyerek, kişinin haklı sebeplere dayandığına karar verirse, değişikliğe izni verir. Mahkemenin kararı kesinleştikten sonra, kişi nüfus müdürlüğüne başvurarak yeni ismini nüfus cüzdanına işletebilir. 

İsim Değiştirme Davası Avukat Ücreti ve Masraflar 

Bu davayı kendiniz açabileceğiniz gibi bir avukat yardımıyla da süreci yürütebilirsiniz. Avukatın dosyayı yürütebilmesi için noterden bir vekaletname çıkartmanız ve avukata vekalet ücreti ödemeniz gerekecektir. 

Noterden tek sayfalık bir vekaletname çıkarmak için yaklaşık olarak 600 TL ödemeniz gerekir. Avukat ücreti ise taraflar arasındaki anlaşmaya göre değişir. Ancak her sene yenilenen avukatlık asgari ücret tarifesinin altında bir ücret belirlemek yasaktır. 2023 yılı için isim değiştirme davası avukat ücreti en az 17.900 TL’dir. Güncel avukatlık ücreti meblağı için TBB’nin resmi web sitesine bakabilirsiniz. 

Dava açtığınızda mahkemeye de bazı masraflar ödemeniz gerekecektir. Başvuru harcı, peşin harç, vekalet harcı, vekalet pulu ve gider avansı gibi masrafların toplamı yaklaşık olarak 1.600 TL olmaktadır. 

Ayrıca dava kazanıldığı takdirde ilan ücreti de ödenmesi gerekmektedir. İlan ücreti Basın İlan Kurumu tarafından belirlenmekte olup; ilanın yapılacağı gazetenin yerel veya ulusal olmasına ve tirajına göre değişmektedir. İlan ücreti ise yaklaşık olarak 900 ila 2500 TL arasında değişmektedir. 

İsim Değiştirmenin Şartları 

İsim değiştirme şartları, işlemin nasıl yapılacağına göre değişiklik göstermektedir. İsminizde veya soyadınızda imla hatası, anlam bozukluğu veya toplumun ahlak anlayışına uygun olmayan bir durum varsa, 06.12.2022 tarihine kadar e-devlet sistemi üzerinden veya nüfus müdürlüğüne başvurarak mahkemeye gitmeden isminizi değiştirme hakkınız bulunmaktadır. 

Fakat bu süre dolduğu için, bu koşullara uyan veya başka nedenlerle farklı bir isme sahip olmak isteyenlerin artık dava yoluna başvurmaları zorunludur. 

Dava yolu içinse hukuki geçerli nedenlerinizin bulunması gerekir. Bu nedenler şunlardır: 

 • Kişinin, yakınları ve/veya tanıdıkları tarafından başka bir isimle bilinmesi, çağrılması, 
 • Kişinin adının alay konusu olması, 
 • Toplumun ahlak kurallarına ters düşmesi, 
 • Telaffuzunun zor olması, 
 • Kişinin inanmadığı dinin değerlerini içermesi, 
 • İsmin, bir suç veya kötü bir olayla ilişkilendirilmesi. 

Ayrıca şunu da belirtelim ki dava açma hakkınız kısıtlıdır. İsim değişikliği, aynı sebebe dayanarak yalnızca bir kere yapılabilir. Talebin geri çekilmesi veya davanın reddedilmesi durumunda tekrar açılamaz. 

E-Devlet’ten İsim Değiştirmek 

E-devletten isim değiştirmek istiyorsanız, öncelikle, e-devlet sistemine giriş yapmanız gerekir. Devamında, isim veya soy isim düzeltilmesine ilişkin hizmetini seçin. Bu hizmet, mahkeme kararı aranmaksızın belirli şartları taşıyan kişilerin ad veya soyadlarını değiştirmelerini sağlamaktadır. Bu şartlar şunladır: 

 • Ad veya soyadınızda yazım ve imla hatası varsa 
 • Ad veya soyadınızda düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliği varsa 
 • Ad veya soyadınız genel ahlaka uygun değilse 
 • Ad veya soyadınız toplum tarafından gülünç karşılanıyorsa 

Bu şartlardan herhangi birini taşıyorsanız, başvuru formunu doldurabilirsiniz. Sonrasında, başvuru dilekçesini ikametgahınızın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’ne göndermeniz gerekir. 

Bu işlemleri tamamladığınızda, il veya ilçe idare kurulu kararını beklemeniz gerekir. Karar olumlu çıkarsa, ad veya soyadınız değiştirilecektir. Bu hizmetten yararlanmak için son tarih 24 Aralık 2022’dir. Bu tarihten sonra e-Devlet’ten adınızı değiştirmek mümkün değildir. 

İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği 

İsim değiştirme davası için dilekçe hazırlarken, aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz gerekir: 

 • Dilekçenizi, yerleşim yerinizin bulunduğu asliye hukuk mahkemesine hitaben yazmalısınız. 
 • Davacı olarak kendinizi, davalı olarak ilgili nüfus müdürlüğünü belirtmelisiniz. 
 • Davanın konusunu, isminizi ne şekilde değiştirmek istediğinizi açıkça yazmalısınız. 
 • Açıklama bölümünde, adınızı değiştirmek için haklı gerekçelerinizi ve bunları destekleyen delillerinizi sıralamalısınız. 
 • Hukuki dayanak bölümünde, davaya ilişkin kanun maddelerini ve emsal yargı kararlarını belirtmelisiniz. 
 • Hukuki delil bölümünde, nüfus kaydınız, tanıklarınız, yemininiz vb. her türlü ispat aracını belirtmelisiniz. 

Sonuç ve istem bölümünde, isminizin değiştirilmesini ve bu değişikliğin nüfus kayıtlarına işlenmesini talep ettiğinizi yazmalısınız. 

İsim değiştirme davası örnek dilekçe: 

ANKARA GÖREVLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE    

DAVACI : 

DAVALI : Nüfus Müdürlüğü, … 

KONU : İsim değiştirime talebimden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR : 

………… İli, ……………… İlçesi ,……………… Mahallesi ,……………… seri numarada nüfusa kayıtlı … isimli kişi olarak, ismimi … şeklinde değiştirmek istiyorum. Aslında gerçek ismim … iken nüfusa kaydım yapılırken yanlışlıkla … olarak kaydedilmiştir. Çevrem ve arkadaşlarım arasında ismim … olarak tanınmakta ve bana bu şekilde seslenilmektedir. Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, kişinin toplum içinde bilindiği ve çağrıldığı adını nüfus kaydında da taşıması, nüfus kaydında gerekli düzeltmenin yapılması için dava açmasına haklı sebep oluşturmaktadır. Ayrıca nüfus kayıtlarındaki … isminin benim dışımda çevremde ve iş yerimde birçok kişi tarafından da kullanılması kafa karışıklığına yol açmakta ve bu durum benim için mağdur edici olmaktadır. Bu yüzden nüfusta “… ” olarak geçen ismimin “… ” olarak değiştirilmesi için bu davayı açmak zorunlu hale gelmiştir.  

YASAL NEDENLER : HMK, TMK ve ilgili Mevzuat 

DELİLLER : Tanık, nüfus kaydı ve her türlü delil. 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirttiğim nedenlerle, nüfusta ‘…’ olan ismimin ‘…’ olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarım ile arz ve talep ederim. 

DAVACI 

EK: 

Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

Aile Kayıt Tablosu 

Şunu da belirtmemizde fayda var ki; her dava konusu somut olay kendi içerisinde değerlendirilir. Bu sebeple yeterli hukuki bilginiz olmadığı takdirde, dilekçeyi kendi kendinize hazırlamanızı tavsiye etmemekteyiz. Bir avukat ile süreci takip etmeniz daha sağlıklı olacaktır. 

Ankara İsim Değişikliği Davası Avukatı İçin Bize Ulaşın 

İsim değiştirme davası ve diğer hukuki konular hakkında daha detaylı bilgi ve hukuki danışma almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Konu ile İlgili Sık Sorulan Sorular 

İsim ve soy isim değişikliği ile ilgili en fazla sorulan soru ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Eski İsmin Yanına Yeni Bir İsim Alınabilir Mi? 

İsim değişikliği davası ile isim tamamen değiştirilebileceği gibi; eski isim kaldırılmadan yanına yeni bir isim eklenmesi de mümkündür. 

İsim Değiştirmek İçin Yaş Sınırı Var Mı? 

18 yaşından küçükler de isim değiştirebilir. Ayırt etme gücü olan 18 yaşından küçük kişiler, isim değiştirme davasını vasi ya da velisi aracılığıyla açabilir. Veliler, çocuğun isim değişikliği davasını açmaktan kaçınırsa; 18 yaş altında olan çocuk davayı kendisi açarak ismini değiştirebilir. Fakat böyle bir durumda hakim, davada taraf olacak bir vasinin atanmasını da talep edebilmektedir. 

Çocuğun İsim Değişikliği Nasıl Yapılır? 

Çocukların ve bebeklerin isim değişikliği, yasal temsilcileri ile yani velileri aracılığıyla yapılır. Baba ve anne, isim değişikliği davası açarak çocuğun ya da bebeğin ismini değiştirebilir. Ancak, bu durumda da isim değişikliği için haklı bir sebep bulunmalıdır. 

İsim Değişikliği Kararına İtiraz Edilebilir Mi? 

8049 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesi’nin son fıkrasına göre; isim değiştirilmesi nedeniyle herhangi bir şekilde zarara uğrayan kişiler, bu kararın öğrenilmesinden itibaren 1 sene içerisinde ismin değiştirilmesi kararının kaldırılması için dava açabilir. 

Yurt Dışındayken İsim Değiştirilebilir Mi? 

Yurt dışındayken isim değiştirme davası açmak mümkündür. Davanın açılacağı yetkili mahkeme, isim değiştirecek kişinin Türkiye’de yerleşim yerinin bulunup bulunmamasına göre farklılık gösterecektir. Türkiye’den bir avukat ile iletişime geçildiği takdirde, hukuki işlemleriniz vekaleten gerçekleştirilecektir. 

Haber Bültenimize e-Posta ile
Kayıt Olun

Geri
Bizi Arayın
WhatsApp
E-Posta