İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI

İsim Değiştirme Davası

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI

İsim değiştirme davası ve soy adı değişikliği davalarının açılması ve takibi hizmeti sunmaktayız.

İsim Değiştirme Davası Nedir?

Kişiler, taşıdıkları isim ve soy isimleri diledikleri gibi istedikleri her zaman değiştiremez. Ancak, bazı hallerde insanlar, isim veya soyadını değiştirmeyi isteyebilir. Böyle bir durumda, bazı haklı sebepler bulunuyor ise isim ve soy ismin değiştirilmesine ya da ismin yanına yeni bir isim eklenmesine izin verilir.

 • İsim değiştirme davası haklı nedenlerin varlığından dolayı ismini değiştirmeyi isteyen kişilerin, ismini değiştirmesine ya da eski ismine ek olarak, yeni bir isim daha almasına olanak sunar.
 • Soy isim değiştirme davası da ayın şekilde, kişinin bazı haklı sebeplerle soyadından memnun olmaması durumunda gerekçesini mahkemeye sunarak; soyadını değiştirebileceği bir davadır.

Her iki davada da önemli olan şart; değişim için haklı bir neden olmasıdır.

İsim Değişikliği Davası İçin Haklı Sebepler Nedir?

Türk Medeni Kanun’un 27. maddesince, isim değişikliği davası sadece haklı gerekçelere dayanılarak açılabilir. Haklı sebep kavramı, oldukça geniş bir çerçeve içinde yorumlanmaktadır.

 • İsim veya soy ismin gülünç olması veya alay edilebilir olması,
 • Toplumsal ahlak kurallarına aykırı isme sahip olmak,
 • Söylenmesinin zor olması,
 • Kişinin, çevresi veya akrabaları tarafından farklı bir isimle tanınması/çağrılması,
 • İsmin bir travmayı hatırlatması,
 • Kişinin benimsemediği değerleri taşıması,
 • İsim/Soy ismin, bir suçla veya kötü tanınan bir şahsın ismiyle benzer olması,

Gibi nedenler, isim değiştirme davası için haklı neden olarak kabul edilmektedir. Hatta, kişinin ismine veya soy adına karşı herhangi bir aidiyet hissetmiyor olması dahi haklı bir gerekçe olarak kabul edilebilmektedir.

iş davası avukatı ankara

Eski İsmin Yanına Yeni Bir İsim Alınabilir Mi?

İsim değişikliği davası ile isim tamamen değiştirilebileceği gibi; eski isim kaldırılmadan yanına yeni bir isim eklenmesi de mümkündür.

Dava Açmadan İsim Değiştirilebilir Mi?

Dava açmadan isim ya da soy isim değiştirmek sadece istisnai hallerde mümkündür. Bu haller, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun geçici 11. Maddesi ile belirtilmiştir.

Maddeye göre 06.12.2019 tarihinden itibaren;

 • İsim ya da soy isminde, yazım yanlışı ya da imla hatası bulunan kişiler,
 • Soyadı Kanunu’nun 3. Maddesine aykırı soy isimlerine sahip olanlar (Memuriyet ve rütbe belirten soy isimler, yabancı milletlere ait isimler veya kamu ahlakına uygun olmayan ve gülünç soyadları),
 • Soyadları, genel ahlaka aykırı olan ya da anlam kaymalarına sebep olanlar,

6 Aralık 2022 tarihine kadar, nüfus müdürlüklerine dilekçe ile başvurarak; sadece bir defaya mahsus olmak üzere isim ve soy ismini değiştirebilir. Sayılan bu istisna haller dışında ismini değiştirmek isteyen kişilerin isim değiştirme davası ya da soy isim değişikliği davası açması gerekir.

İsim Değiştirmek İçin Yaş Sınırı Var Mı?

18 yaşından küçükler de isim değiştirebilir. Ayırt etme gücü olan 18 yaşından küçük kişiler, isim değiştirme davasını vasi ya da velisi aracılığıyla açabilir. Veliler, çocuğun isim değişikliği davasını açmaktan kaçınırsa; 18 yaş altında olan çocuk davayı kendisi açarak ismini değiştirebilir. Fakat, böyle bir durumda hakim; davada taraf olacak bir vasinin atanmasını da talep edebilmektedir.

Çocuğun İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

Çocukların ve bebeklerin isim değişikliği, yasal temsilcileri ile yani velileri aracılığıyla yapılır. Baba ve anne, isim değişikliği davası açarak çocuğun ya da bebeğin ismini değiştirebilir. Ancak, bu durumda da isim değişikliği için haklı bir sebep bulunmalıdır.

İsim Değiştirme Davası Ne Zaman Açılır?

İsim değişikliği davası açmak için zamanaşımı ya da hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Gerekli şartları taşıyan herkes, istediği zaman bu davayı açabilir. İsim üzerindeki hak, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için; reşit olmayan kişiler ise ister velileri aracılığı ile ister doğrudan başvurarak adlarının değiştirilmesini talep edebilir.

İsim ve Soy İsim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

İsim değiştirme davası gerekli prosedürlerin hızlı şekilde yerine getirilmesi halinde 1-2 celsede tamamlanmaktadır. Mahkemelerin yoğunluğuna göre değişmekle birlikte genelde 2-6 ay gibi bir sürede tamamlanır.

İsim Değiştirme Davası Kime Karşı Açılır? İsim Değiştirme Davasında Davalı Kimdir?

İsim ve soy isim değişikliği davasında davalı taraf, Nüfus Müdürlüğü olmaktadır.

İsim Değişikliği Davası Kaç Defa Açılabilir?

İsim değişikliği davası açmak için temelde herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Fakat daha öncede değindiğimiz üzere; ad/soy ad değiştirmek için haklı bir nedenin varlığı gerekmektedir. Bu haklı durum ilk davada makul görülebilirken, sonra açılacak davalarda mahkemece haklı görülmeyebilir.

İsim Değişikliği Kararına İtiraz Edilebilir mi?

8049 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesi’nin son fıkrasına göre; isim değiştirilmesi nedeniyle herhangi bir şekilde zarara uğrayan kişiler, bu kararın öğrenilmesinden itibaren 1 sene içerisinde ismin değiştirilmesi kararının kaldırılması için dava açabilir.

Yurt Dışındayken İsim Değiştirilebilir Mi?

Yurt dışındayken isim değiştirme davası açmak mümkündür. Davanın açılacağı yetkili mahkeme, isim değiştirecek kişinin Türkiye’de yerleşim yerinin bulunup bulunmamasına göre farklılık gösterecektir. Türkiye’den bir avukat ile iletişime geçildiği takdirde, hukuki işlemleriniz vekaleten gerçekleştirilecektir.

İsim Değiştirme Davası Nerede Açılır? İsim Değişikliği Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

İsim değiştirme ve soy isim değişikliği davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkemeler ise adının değiştirilmesini isteyen davacının, yerleşim yeri mahkemesidir.

İsim ve Soy İsim Değiştirme Davası Masrafları ve Avukat Ücreti

İsim değiştirme davası dava harcı ve yargılama gideri, Hukuk Muhakemeleri Kanununu ile belirlenir. Buna göre sabit giderler ve diğer masrafların toplanması ile net bir sonuç bulunmaktadır. Mahkemelerin dava harç ve masrafları her sene değişmektedir.

Eğer dava avukat ile takip edilecek ise alınacak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sebebi ile avukatlık ücreti söz konusu olacaktır.

İsim ve soy isim davalarında, mahkeme masrafları ve vekalet ücretleri hakkında daha detaylı bilgi almak için ofisimizi arayabilirsiniz.

İsim Değiştirme Davası Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

İsim değiştirme davası soy isim değiştirme davalarında, daha hızlı ve sağlıklı sonuçlar elde etmek için davanızı; isim değiştirme ve nüfus davaları alanında tecrübeye sahip bir avukat ile takip etmeniz tavsiye edilir.

Av. Anıl Akalın Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, İsim değiştirme davasının açılmasını ve takibini sağlayarak; müvekkillerimize en hızlı ve en etkili sonucu sağlamak amacıyla avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Ankara İsim Değiştirme Davası Avukatı İçin Bize Ulaşın

İsim değiştirme davası ve diğer hukuki konular hakkında daha detaylı bilgi ve hukuki danışma almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Av. Anıl Akalın

Leave A Reply

Haber Bültenimize e-Posta ile Kayıt Olun