Ankara İşçi Avukatı 

ankara işçi avukatı

Ankara işçi avukatı, iş hukukundan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde deneyim sahibi olan avukattır. Çalışma hayatında meydana gelen problemlerin çözüme kavuşması için mesleki tecrübe ve bilgisini kullanır. İş hukuku avukatı veya iş mahkemesi avukatı olarak da adlandırılır. Ancak şunu da belirtmemiz gerekir ki; yargılama sistemimizde yasal uzmanlık alanları bulunmamaktadır. İş avukatı gibi ifadeler, avukatın iş hukuku alanında tecrübe edindiğini göstermektedir. 

İş hukuku, oldukça geniş ve detaylı düzenlemelere sahip olan bir hukuk dalıdır. Uzmanlaşması tecrübe ve vakit ister. İş davalarında uzman bir avukatla çalışmak, bu sebeple oldukça önemlidir. Davanızı tecrübe sahibi bir avukatla takip etmeniz halinde, en sağlıklı sonuca ulaşabilirsiniz.

İşçi Avukatı Ne Yapar? 

Ankara işçi avukatı, iş hayatında ortaya çıkan farklı sorunların çözümünde rol oynar. İş mahkemelerinde görülen davalarda uzmanlık edinmiştir. Hem işçi hem de işverenlere hukuki bilgisi ile danışma hizmeti verir. Özellikle de kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı davası, işe iade davası ve hizmet tespit davası gibi alanlarda müvekkillerine vekillik yapmaktadır. Bu sayılan davalara ek olarak: 

 • İşçi alacakları ve tazminat davaları 
 • İş akdinin sona erdirilmesi 
 • İş kazası nedeniyle doğan maddi manevi tazminat davası 
 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi 
 • Sosyal Güvenlik Hukuku’ndan kaynaklanan problemlerin çözümü 
 • Sigorta primlerinin yatırılmaması nedeniyle hizmet tespit davaları 

Gibi alanlarda faaliyet gösterir. Ankara İş avukatları sadece dava aşamasında hizmet sunmaz. Birçok yasal problem, henüz dava aşamasına geçmeden çözüme kavuşabilmektedir. Alanında uzman iş hukuku avukatı ile görüşmek, problemlerinizin en başında çözülmesine imkan sunabilmektedir. 

Ankara İş ve İşçi Davaları Avukatları 

İşçi davaları avukatları, çalışanların haklarının korunmasında büyük bir role sahiptir. Çalışma hayatında birçok işçi haksızlıklarla karşılaşmaktadır. Haksız şekilde işten çıkarılmak, tazminatların ödenmemesi, ücret alacaklarının eksik yatırılması veya izinlerin kullandırılmaması buna örnektir. Böyle bir haksızlık karşısında yapılması gereken şey ise Ankara işçi avukatı ile yasal süreci başlatmaktır. 

İşçilerin sahip olduğu haklar, İş Kanunu ile koruma altına alınmıştır. Kanun’un kendilerine sağladığı bu hakları kullanamayan kişiler, mahkeme yoluna giderek haklarına ulaşabilmektedir. Örnek vermek gerekir ise kıdem tazminatı ödenmeyen işçi, işçi alacakları davası açarak hem kıdemini hem de varsa ödenmeyen diğer alacaklarını alabilmektedir. Önemli olan nokta, işçinin alanında uzman bir avukat ile çalışmasıdır. Bu sayede en kısa sürede yasal süreç sonuçlandırılabilmektedir. İş davalarının yeterli hukuki bilgi olmadan takip edilmesi halinde birçok hak kaybı söz konusu olabilecektir. 

İşvereniniz ve sizin aranızda bir anlaşmazlık söz konusu ise iş hukuku dalında başarılı bir avukat gereklidir. Hukuki uyuşmazlık hallerinde, işveren maddi açıdan daha güçlü bir pozisyonda bulunmaktadır. Bu nedenle yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan dava açmak, sizi güç bir duruma sokabilecektir. Haklarınızı öğrenmede ve seçeneklerinizi değerlendirmede iş mahkemeleri avukatları size yardımcı olacaktır. Ankara’da faaliyet göstermekte olan birçok iş ve işçi avukatı bulunmaktadır. Dilerseniz avukat tavsiyeleri ile dilerseniz de online araştırma sonucunda birçok avukat listesine ulaşabilirsiniz. 

İş ve İşçi Avukatı Danışma 

4857 sayılı İş Kanunu‘na göre; hizmet sözleşmesi ile çalışan gerçek kişilere işçi denilmektedir. İşçiler, işten ayrılmaları halinde bazı haklara sahiptir. Kıdem ve ihbar tazminatı buna örnektir. Ancak bu hakların bazı şartları bulunmaktadır. Bazı durumlarda, işçiler gerekli şartları taşısa dahi tazminatlarına ve haklarına ulaşamamaktadır. 

İşçi avukatları, işveren ya da işçi olmanız fark etmeksizin; bu hukuk alanındaki tüm sorunlarınızda size hukuki destek sağlar. Yaşadığınız hukuki problemi, avukata danışarak daha en başından çözüme kavuşturabilirsiniz. İşvereniniz ile anlaşmazlığınız bulunuyor ya da çalışanlarınızla ilgili problem yaşıyorsanız, avukata danışma hizmeti almanızı tavsiye ederiz. İş hukuku avukatı, çalışma hayatından kaynaklanan bütün sorunlarınızı çözmek içi sizi yardımcı olacaktır.  

Büromuz, başta iş davaları olmak üzere; hukukun birçok farklı dalında avukatlık hizmeti sunmaktadır. Web sitemizde bulunan makaleler ile merak ettiğiniz sorulara cevap bulabilirsiniz. Ankara işçi avukatı danışma hizmeti için bize ulaşabilirsiniz. 

İşçi Avukatları Hangi Davalara Bakar? 

İş hukuku ile işçi ve işverenlerin arasındaki ilişkiler, karşılıklı görev ve haklar, iş yerine ilişkin yönetmelikler düzenlenmektedir. Ankara iş hukuku avukatı hizmeti sunan büromuz, müvekkillerine aşağıda yer verilen dava konularında yardımcı olmaktadır: 

 • İşe iade davası 
 • Kıdem tazminatı davası 
 • İhbar tazminatı davası 
 • Fazla mesai ücreti alacağı davası 
 • Ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı davası 
 • Yıllık izin ücreti davası 
 • Mobbing nedeniyle tazminat davası 
 • Sendikal tazminat davası 
 • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası 
 • Hizmet tespit davası 

Sayılan bu dava türleri, dikkatli şekilde takip edilmesi gereken davalardır. Bu davaların usul ve esasa hakim olmadan açılması halinde, birçok hak kaybı gündeme gelecektir. Alacaklarınıza eksiksiz şekilde ulaşmak istiyorsanız, bu alanda tecrübe edinen uzmanlarla çalışmanız gerekir. Yazımızın devamında, iş mahkemelerinde en sık görülen dava türleri kısaca özetlenecektir. 

1. İşe İade davası 

İş güvencesine sahip olan işçiler, haksız veya geçersiz fesih halinde eski işlerine dönmek için dava açabilir. Bu davaya işe iade davası denilmektedir. İş güvencesine sahip olmak için; belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmak, o iş yerinde en az 6 aylık kıdeme sahip olmak ve iş yerinde 30 ve daha fazla işçinin çalışıyor olması gerekmektedir. İş güvencesinden faydalanan bir kişiyi işten çıkarabilmek için haklı veya geçerli bir fesih nedeni bulunmalıdır. Haklı fesih ve geçerli fesih kavramları, oldukça detaylı konulardır. Bu nedenle burada detaya girilmeyecektir. Eğer siz de iş güvencesine sahip olmanıza rağmen işten çıkartıldıysanız, Ankara işçi avukatı ile işe iade davası açabilirsiniz. 

2. Kıdem Tazminatı Hakkı 

İş yerinde 1 senelik kıdemini dolduran işçiler, kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Çalışanlar açısından en önemli hakların başında gelmektedir. İşçinin haklı bir sebep olmaksızın işten çıkartılması halinde kıdem tazminatı gündeme gelecektir. Ayrıca işçi açısından haklı fesih halleri bulunuyor ise işçi istifa ederek de bu tazminata hak kazanılabilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplama yaparken, çalışılan her 1 sene karşılığında 30 günlük giydirilmiş bürüt ücret dikkate alınır. 

3. İhbar Tazminatı 

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin, haklı fesih nedenleri olmaksızın ve ihbar öneline uyulmaksızın sona erdirilmesi durumunda ihbar tazminatı hakkı doğmaktadır. İş Kanunu’na göre; taraflar sözleşmeyi feshetmeden belirli bir süre öncesinde karşı tarafa haber vermelidir. Bu yükümlülük hem işçi hem de işveren için geçerlidir. Sözleşmeyi ihbar sürelerine uymaksızın fesheden taraf, ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Yani, sadece işverenler değil; işçiler de bu tazminatı ödemek zorunda kalabilmektedir. İhbar süreleri, İş Kanunu’nun 17. Maddesi ile belirlenmiştir. Konu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için ihbar tazminatı davası adlı yazımızı inceleyebilirsiniz. 

4. Fazla Mesai Ücreti Alacağı 

Ücret bir işçinin en önemli hakkıdır. Burada ücreti sadece maaş olarak algılamamak gerekir. Fazla mesai ücreti de genel anlamda ücrete dahildir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar, fazla mesai olarak adlandırılır. Fazla mesai ücretinin, normal saatlik ücretin %50 zamlı hali şeklinde ödenmesi gerekir. Bu ücretin eksik veya hiç ödenmemesi, işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturmaktadır. Ücretlerini alamayan çalışanlar, kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrılabilir. Eğer fazla mesai alacağınız bulunuyor ise Ankara işçi avukatı ile dava açabilirsiniz. Açılacak dava ile ödenmeyen ücret alacakları ve kıdem tazminatı gibi diğer işçilik alacakları tahsil edilecektir. 

5. Yıllık İzin Ücreti Alacağı 

İş yerinde en az 1 tam yıl kıdeme sahip olan işçiler, yıllık izne hak kazanır. Yıllık izin süresi işçinin çalıştığı seneye göre belirlenmektedir. Buna göre; 

 • 1-5 yıl arası kıdeme sahip olanlar en az 14 gün, 
 • 5-15 yıl arası hizmet süresine sahip olanlar en az 20 gün, 
 • 20 yıl ve daha fazla kıdeme sahip işçiler ise en az 26 gün yıllık izin hakkına sahiptir. 

Hizmet akdinin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda, kullanılmayan izinlere ilişkin yıllık izin ücreti talep edilebilir. İşverenin bu ücreti ödememesi halinde yasal sürece başvurmak gerekir. Alanında iyi bir iş avukatı ile dava açarak, ödenmeyen yıllık izin ücretlerinizi talep edebilirsiniz. 

6. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti (UBGT) 

Kurban Bayramı, 1 Ocak veya 23 Nisan gibi UBGT günlerinde çalışma yapan işçiler, zamlı ücrete hak kazanır. UBGT ücreti %100 zamlı şekilde ödenmelidir. Yani işçiler resmi ve dini tatil günlerinde çalışma yaptıkları takdirde, 1 günlük ücrete daha hak kazanır. UBGT ücretinin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi, işçiye haklı fesih nedeni sunar. Bu ücretleri ödenmeyen kişiler, İş Mahkemeleri’nde dava açma hakkına sahiptir. 

7. Hafta Tatili Ücreti 

Dinlenme hakkı, bütün işçilerin sahip olduğu bir haktır. Hem Anayasa hem de İş Kanunu ile koruma altına alınmıştır. İşverenler, işçilere 7 günlük zaman diliminde en az 24 saat olacak şekilde kesintisiz izin vermelidir. İşçinin, hafta tatilinde çalışma yapması halinde hafta tatili ücreti söz konusu olacaktır. Hafta tatilinde 1 saatlik çalışma yapılması dahi işçiye tam günlük ücrete hak kazandır. Bu ücretin ödenmemesi, diğer ücret alacaklarında olduğu gibi haklı fesih imkanı sunar. Ücreti ödenmeyen kişiler Ankara işçi avukatı ile yargı yoluna başvurmalıdır. 

8. Ayrımcılık Tazminatı 

İşverenler, aynı veya benzer durumlarda çalışan işçilere eşit davranmak zorundadır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edilmesi halinde, işçinin 4 aylık ücreti miktarında tazminat ödenmelidir. Bu tazminata; ayrımcılık tazminatı adı verilir. İş yerinde ayrımcılığa maruz kalan kişiler, iş mahkemelerinde dava açarak ayrımcılık tazminatı talep edebilir. 

9. Sendikal Tazminat Hakkı 

Sendikaya katılmak, işçilerin sahip olduğu anayasal bir haktır. İşçiler herhangi bir sendikaya kaydolmaları nedeni ile işten çıkarılamaz. Sendikal bir faaliyette bulunması nedeni ile işten çıkartılan veya ayrımcılığa uğrayan işçilerin, 1 senelik ücretleri miktarında sendikal tazminat talep etme hakkı bulunur. 

10. Mobbing Sebebiyle Tazminat 

İşverenlerin en önemli görevlerinden biri de işçilere saygı göstermek ve kişiliklerini korumaktır. Ayrıca iş yerinde düzeni sağlamak, dürüstlük ilkelerini gözetmek ve işçilerin psikolojik şiddete uğramalarını engelleme yükümlülüğü de bulunmaktadır. İşveren, bu sayılanları yerine getirmek için her çeşit önlemi almak zorundadır. Ancak maalesef, tazminat ödememek adına işçilere mobbing uygulandığı sıklıkla görülmektedir. Bu kapsamda işçilerin görevinin değiştirilmesi, daha uzak yerlere gönderilmesi veya psikolojik şiddet uygulanmasıyla karşılaşılmaktadır.  

Mobbingin ispatlanması halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde istifa edilebilir. Ayrıca işçi bu davranışlar sebebi ile herhangi bir zarar uğradıysa manevi tazminat talebinde de bulunabilir. Mobbing uygulanan işçi, yasal sürece başvurmadan önce muhakkak bir Ankara işçi avukatı ile danışmalı ve haklarını öğrenmelidir. Aksi takdirde hak kayıpları ile karşılaşmak olasıdır. 

11. Hizmet Tespit Davası 

Sigorta primleri yatırılmayan veya sigorta girişi hiç yapılmayan kişiler, iş mahkemelerinde hizmet tespit davası açabilir. Dava sonucunda yatırılmayan sigorta primlerinin tamamlatılmasına ilişkin karar verilmektedir. Bu sayede özellikle de emeklilik konusunda hak kayıplarının önüne geçilir. Davanın ispatında tanık dahil her türlü delile başvurulabilmektedir. Hizmet tespit davaları, detaylı hukuki bilgi gerektiren davalardır. Bu davayı yeterli hukuki bilgi ve tecrübe olmaksızın açmak; oldukça uzun süren yargılamalara ve hak kayıplarına yol açabilmektedir. Bu nedenle alanında iyi iş hukuku avukatları ile çalışmak büyük öneme sahiptir.

Ankara İşçi Davaları Avukatı Tavsiye 

İş yerinde tarafların birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri yerine getirmesi arzu edilen bir durumdur. Ancak, bazı durumlarda iş hukuku kaynaklı uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Ücretlerin ödenmemesi, izinlerin kullandırılmaması ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmemesi ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Böyle bir durumda, alanında uzman bir Ankara işçi avukatı tavsiyesi almak önemlidir. Tavsiye iş hukuku avukatı ile çalışmak, bütün bu yorucu süreci sizin için en hafif hale getirecektir. 

İyi bir işçi davaları avukatı, müvekkillerine en kısa ve en etkili çözümü önerir. Çoğu durumda, uyuşmazlık daha dava aşamasına varmadan sonuçlanabilmektedir. Bu sayede hem yargılamanın masraflarından hem de büyük zaman kayıplarından kurtulmak mümkündür. Uyuşmazlığın dava sürecine girmesi halinde ise başarılı iş avukatları sayesinde en sağlıklı sonuca ulaşılabilir. 

İşçilik alacaklarında, somut olayın özelliğine göre farklı hak ve yükümlülükler ortaya çıkmaktadır. Hak kayıpları ile karşılaşmamak için alanında uzman bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederiz. Büromuz iş hukuku alanında uzun yıllar boyunca edinmiş olduğu tecrübe ile müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Çözüm odaklı yaklaşım ile müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız. İşçi avukatı Ankara olarak yaptığımız çalışmalar haricinde, iş mahkemesi avukatı olarak farklı şehirlerde de hizmet vermekteyiz. Bizimle iletişim kurmak için sitemizde yer alan iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz. 

İş Davası Nasıl İlerler? 

İş davaları birçok farklı sebeple açılabilmektedir. Tazminatların veya ücretlerin ödenmemesi, haksız şekilde işten çıkarılmak, iş kazası geçirmek ve sigorta primlerinin eksik ödenmesi buna örnektir. İş hukuku uyuşmazlıklarında, zorunlu arabuluculuk müessesi bulunmaktadır. Yani iş davası açmadan önce, uyuşmazlığı çözmek için ilk olarak arabuluculuk yoluna başvurulmalıdır. Bu aynı zamanda bir dava şartıdır. Arabuluculuğa gitmeden dava açılması halinde, dava yokluğu nedeniyle usulden ret gündeme gelecektir. 

Arabuluculuk, bütün iş davalarında zorunlu değildir. İşe iade davası ve işçi alacakları davasında zorun olmasına rağmen; iş kazası ve tespit davalarında bu şart bulunmamaktadır. Arabuluculuk süreci sonunda herhangi bir uzlaşıya varılmazsa, iş mahkemelerinde dava açmak gerekecektir. Yargılama sırasında tarafların iddia ve savunmaları dinlenir. Deliller toplanır ve dosya bilirkişi incelemesine gönderilir. Yapılan inceleme sonucunda davaya ilişkin karar verilir. Tüm bu süreç dikkat ve özen gerektirir. 

İş Davaları Ne Kadar Sürer? 

Öncelikle belirtmek gerekir ki; her dava aynı süre içinde sonuçlanmamaktadır. Somut olayın özelliklerine göre dava süresi de değişecektir. Davayı takip eden Ankara işçi avukat tecrübesi, mahkemenin iş yoğunluğu, delillerin toplanması ve benzeri sebepler; iş davalarının ne kadar süreceğini doğrudan etkiler. Ayrıca davanın kısa sürede karara çıkması da tek başına yeterli değildir. Önemli olan, istenilen sonuca eksiksiz ve sağlıklı şekilde ulaşmaktır. Bu noktada uzman kişilerin takip edeceği strateji, yeterli tecrübeye sahip olmayan kişilerden farklı olacaktır. 

Adalet Bakanlığı’nın iş davalarına ilişkin olarak belirlediği süre 540 gündür. Ancak bu süre de somut olaya göre farklılık gösterecektir. Davanın, İstinaf veya Yargıtay’a gitmesi halinde ise süre uzamaktadır. Dile getirdiğimiz sebepler nedeni ile her ne kadar kesin bir süre verilemese de iş davaları genelde 12 ila 18 ay arasında sonuçlanmaktadır. 

Ankara İşçi Avukatı İletişim 

İş yerinizde yaşadığınız problemlerin çözümü için Ankara işçi avukatı telefon numaraları ya da Ankara avukat iletişim bilgileri ile bir avukata danışabilirsiniz. Uzman bir kişiden tavsiye ve görüş almak, her zaman en sağlıklısı olacaktır. Tavsiye edilen bir iş hukuku avukat ile danışarak bilgi almak, haklarınıza ulaşmanız için oldukça etkili bir çözüm olacaktır. Sahip olduğunuz hak ve yükümlülükleri, izlenmesi gereken yasal süreci ve iş hukukuna ilişkin merak ettiğiniz diğer sorular için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Ankara En İyi İşçi Avukatları 

İşçilerin zorlu emekler sonucunda sahip oldukları haklara kavuşması oldukça önemli bir konudur. Bu hakların en etkili şekilde kazanılması için Ankara en iyi işçi avukatı ile süreci takip etmek gerekir. Alanında yetkin bir avukat, yaşadığınız hukuki problemin çözümünde yol gösterici bir rehber rolüne sahip olacaktır. 

Ülkemizde görülen davaların oldukça önemli bir kısmını iş davaları oluşturmaktadır. Birçok avukat da bu hukuk dalında vekillik hizmeti sunmaktadır. Alanında tecrübe sahibi bir iş mahkemesi avukatı ile hareket etmek, haklarınıza ulaşmada önemli bir etmen olacaktır. Bu sayede hak kayıpları gibi potansiyel riskler de asgari düzeye inecektir. 

İş Avukatı Soru Sor 

Avukatlara sadece dava aşamasında gerek duyulmamaktadır. Birçok dava öncesi iş ve işlemde de bir avukata danışma şansınız bulunmaktadır. Hatta öyle ki; hukuki danışma hizmeti almak çoğu durumda problemin en başında çözülmesini sağlayacaktır. Biz de Ankara iş mahkemeleri avukatı olarak, müvekkillerimize hukuki danışma ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. İş avukatı soru sor hizmetimiz ile aklınızda bulunan soruları bize iletebilirsiniz. Sitemizde yer alan iletişim formundan veya Whatsapp ve telefon yolu ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Haber Bültenimize e-Posta ile
Kayıt Olun

Geri
Bizi Arayın
WhatsApp
E-Posta